Bör jag ta faderskapstest inför testamentsskrivandet?

2017-12-17 i Faderskap
FRÅGA
Det gäller faderskap inför att jag ska skriva testamente.1973, när jag var 27 år, måste jag acceptera att bli far, för att den blivande modern inte kunde tänka sig abort. Vi hade inte en relation för att bli föräldrar. Mamman uppgav aldrig mig som biologisk far.Senare har jag både inför barnet och mamman accepterat att jag är biologisk far.Jag fick senare 3 ytterligare barn i ett tidigare äktenskap.Är nu omgift och min nya fru, som har en son, är sjuklig varför vi ska skriva testamente tillsammans.Jag vill att det första barnet ska kunna ärva mig. MEN eftersom det genom alla år funnits en liten misstanke om att jag inte är biologisk far, skulle jag önska ett faderskapstest, också som trygghet när det barnet gör anspråk på sin del av arvet.Råder ni mig till att få till stånd ett faderskapstest i denna situation?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du inte är far på pappret, utan endast erkänt ditt faderskap inom din relation till modern och barnet. Du säger att modern aldrig uppgav dig, varav jag drar slutsatsen att hon är ensam vårdnadshavare och förälder till killen. Med den utgångspunkten kommer jag nu berätta dina möjligheter att bli far även rättsligt samt vad det har för koppling till din sons arvsrätt.

Faderskapet

Regler om faderskap finns i Föräldrabalken. Faderskap kan fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § Föräldrabalken). En bekräftelse ska göras skriftligen men 2 vittnen och som slutligen måste godkännas av Socialnämnden. Om barnet är myndigt ska bekräftelsen även godkännas av barnet, 1 kap. 4 § Föräldrabalken. Andra möjligheten är att få faderskapet fastställt genom dom, däremot kan inte du väcka den talan.

Den som kan begära bekräftelse av faderskapet är barnet. 3 kap 1 § Föräldrabalken Du kan därför be din son att få faderskapet fastställt. Du som tror sig vara far till någon kan således inte begära fastställande själv. En annan möjlighet du däremot har är att föreslå socialnämnden att begära ett faderskapstest. Socialnämnden kan väcka talan för barnets räkning, oavsett vad moderns uppfattning och inställning är. Inom barnrätten finns en stark grundande princip att det rättsliga faderskapet ska spegla det biologiska, det är alltid målet. Domstolen ska förklara att en man är far till ett barn om det kan fastställas genom ett DNA-test eller bevisas på något annat sätt (1 kap 5 § Föräldabalken).

Möjligheten till arv

Inom arvsrätten har vi två möjligheter att ärva, nämligen i första hand genom testamente, och i andra hand genom den lagreglade arvsordningen. Detta innebär att om det finns ett testamente gäller det före arvsordningen. Den killen du tror dig vara far till tillhör i sådana fall första arvsklassen, som bröstarvinge (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Det krävs dock att det är utrett att han är din son. Utan ett fastställande av faderskap erhåller han ingen arvsrätt. Du kan genom testamente reglera att han ska ärva dig, så på så sätt kan han ändå få ut sin arvsrätt. Däremot skyddas han inte av laglottskyddet som en bröstarvinge gör (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Laglottskyddet innebär att en bröstarvinge alltid har rätt att få ut sin halva arvslott (halva delen av det som barnet har rätt enligt lag att ärva.

Mitt råd till dig

Sammanfattningsvis råder jag dig att fastställa faderskapet genom bekräftelse och godkännande, och går inte det så kan faderskapet som nämnts fastställas genom dom på socialnämndens initiativ. Tycker dem då att det råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet, kan faderskapet fastställas med hjälp av DNA-test. Om du av någon anledning inte skulle lyckas med det kan du fortfarande ange honom som testamentstagare. Om du och din son är ense om att fastställa ditt faderskap så torde det räcka med en bekräftelse som nämnt ovan men om du är osäker är det bättre att få till ett DNA test och en utredning. Kontakta därför i första hand er hemkommun för information om hur ni går tillväga. I andra hand kan ni vända er till socialstyrelsen.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (374)
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest
2021-10-29 Faderskap när man inte är biologisk fader

Alla besvarade frågor (97608)