Bör jag kasta ut min sambo för att han blivit arbetslös, eller är jag underhållsskyldig?

FRÅGA
Hej!Jag har köpt en egen lägenhet och som står på mig då jag och min pojkvän gjorde slut först innan jag flyttade in här. Nu är vi tillsammans igen och han bor hos mig med vårt gemensamma barn. Vi var överens om att dela på kostnaderna varje månad dvs hyra, el, mat osv. Nu har min sambo blivit arbetslös och kommer inte kunna betala för sig. Jag vill heller inte sparka ut honom då vi har ett litet barn tillsammans och han har ingenstans att ta vägen om han blir tvungen att lämna oss. Han kämpar med att få in varenda krona för att betala mig vad han kan och söker jobb aktivt. Vad är rätt att göra för mig i denna sitsen? Ska han få bo kvar och betala det han kan sålänge medans jag betalar resten eller ska han få gå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att utgå från att ni är sambos i den mening lagen anger för att samboskap ska vara aktuellt. Jag kommer att redogöra för vad som gäller som sambo, men även vad som gäller inom ett äktenskap då det finns stora skillnader mellan äktenskap och samboskap. Det finns även en skillnad mellan underhållsskyldighet mot sambo och underhållsskyldighet mot barn vilket därefter redogörs för.

Det finns ingen lagstadgad underhållsskyldighet som sambo

Du beskriver i din fråga att ni är sambos, vilket gör att sambolagen (SamboL) är tillämplig. Sambos är två personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande former, men som inte ingått äktenskap med varandra (1 § SamboL). Sambolagen ger ett minimiskydd åt den svagare parten när ett samboförhållande upphör och innehåller regler om delning av gemensam bostad och bohag då ett samboförhållande upplöses, om en sambos rätt att överta bostad som inte ingår i delningen och om inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet. Däremot finns det i lagen ingen försörjningsskyldighet av den andra sambon.

Hade ni varit gifta, eller skulle välja att göra så, finns det en underhållsskyldighet inom äktenskapet. Vid äktenskap blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Inom äktenskapet ska var och en av makarna bidra till det som behövs för att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Om det den ena maken ska bidra med inte räcker till för dennes personliga behov ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Till underhållet hör i första hand vad som behövs för makarnas gemensamma behov. Dit räknas vanliga levnadskostnader t.ex. mat, bostad och övriga hushållskostnader. Till personliga behov räknas bl.a. kläder, hygien- och hälsoartiklar. Med andra ord räknas praktiskt taget alla vanliga levnadskostnader in i underhållet.

Det finns en underhållsskyldighet för ert gemensamma barn

Då ni har barn aktualiseras föräldrabalken (FB) med regler om underhållsskyldighet mot barnet. Föräldrabalken reglerar det mesta som har att göra med barnets boende, vårdnad, namn och underhållsskyldighet. Föräldrarna har i förhållande till sina barn en underhållsskyldighet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). När det gäller underhållsskyldigheten till barn utgås från er föräldrars samlade ekonomiska förmåga. Det innebär att om du tjänar mer pengar och din sambo lite kan du behöva skjuta till mer för barnets underhåll.

Sammanfattningsvis kan jag ge dig svaret att det inte finns någon underhållsskyldighet mellan sambos, till skillnad mot om ni hade varit gifta. Däremot har föräldrar en underhållsskyldighet mot sina barn. Eftersom du tjänar med än din sambo kan det krävas att du skjuter till lite mer för underhåll till barnet.

Huruvida du ska låta din sambo bo kvar eller han ska få gå är dessvärre inte en fråga av juridisk natur och något jag kan ge dig svar på. Jag vill dock tipsa om att det kan vara en god idé att kontakta familjerådgivningen i er kommun. Familjerådgivningen erbjuder samtal med par och familjer vilket kan vara en god idé i jobbiga tider, när det finns ekonomiska bekymmer och man fått sitt första barn. De som arbetar med familjerådgivning lyder under sträng sekretess och för inga journaler. Eftersom det delvis är kommunalt finansierat är kostnaden för samtalen låg. För att komma i kontakt med familjerådgivningen kan du ringa till växeln i den kommun ni bor i och be att få bli kopplad till rätt avdelning.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll