Bör jag erkänna brott eller invänta huvudförhandling?

FRÅGA
Jag blev ''tagen'' av ordningsvakter när jag var utanför butiken. Jag hade stulit saker för ca 3700kr vilket dom hittade i min väska. Blev förhörd av polis och nekade till brott, men när polis frågade om jag betalt för varor innan jag gick ut svarade jag nej, och anledningen jag gav var att jag var stressad. Jag har fått datum jag ska till tingsrätten och det är ungefär om en månad. Polisen meddelade mig att om jag erkänner brottet får jag böter och jag behöver inte gå till tingsrätten. Vill även tillägga att jag är tidigare ostraffad, har inte alls haft med polisen att göra, inte ens fortkörningsböter eller p bot. Min fråga är om det är bättre att erkänna till brottet och ta böter som de ger eller om man ska vänta tills tingsrätten. Polisen meddelade att det ibland kan komma att läggas ner, men hur stor är den chansen? Jag har 3 dagar på mig att lägga till ytterligare information.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det har du gripits misstänkt för stöld till ett värde av 3 700 kronor. Sakerna hittades av polisen i din väska och du förhördes på plats. Dock nekade du till brott. Du har nu fått datum för huvudförhandling i tingsrätten. Du har blivit informerad av polisen om att om du erkänner brottet kommer du att få böter och behöver inte inställa dig i domstol. Du undrar därför om det är bättre att erkänna brottet och godta böterna eller om du ska vänta till tingsrätten. Du har även fått informationen att förundersökningen ibland kan läggas ner och undrar hur stor den chansen är.

Kort om strafföreläggande

Vid mindre allvarliga brott kan åklagaren besluta om strafföreläggande i stället för att väcka åtal. Det innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att du som misstänkt erkänt det. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och trafikförseelser.

I ditt fall kan det därmed vara aktuellt med ett strafföreläggande, det krävs däremot att du erkänner brottet. Erkänner du brottet, det utfärdas ett strafföreläggande och du godtar det så blir det ingen huvudförhandling i domstol.

Möjligheterna till att målet läggs ner

När ett brott anmäls inleds en förundersökning. Under förundersökningen utreds vem som kan misstänkas för brottet; det kan exempelvis hållas förhör, göras tekniska undersökningar m.m. Om åklagaren vid en objektiv bedömning anser att det finns tillräckliga bevis för en fällande dom har vederbörande en skyldighet att väcka åtal.

I ditt fall vet jag inte omständigheterna och om det finns något som talar till din fördel. Till din nackdel talar dock att du gripits på plats med varorna i din väska. Det talar för att åklagaren antagligen finner att det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. Med tanke på att det redan väckts åtal (du har fått tid för huvudförhandling) kommer målet inte heller att läggas ner. En nedläggning sker i sådana fall innan det väcks åtal.

Bör du godta ett strafföreläggande eller ej?

Det går inte att ge ett entydigt svar på om du ska erkänna brottet och hoppas på ett strafföreläggande eller om du ska vänta tills huvudförhandlingen. Om du erkänner brottet finns det sannolikt en stor chans att det utfärdas ett strafföreläggande med böter. Ett erkännande är ett krav för att det ska vara möjligt att utfärda ett sådant.

Om du däremot anser att du är oskyldig och det finns tveksamheter i åklagarens bevisning kan du givetvis neka och invänta huvudförhandling. Är det däremot så att du faktiskt har stulit varorna, du togs på bar gärning och det förefaller som att det finns tillräckliga bevis kan det vara ett alternativ att erkänna brottet. Fördelen är framför allt att du slipper att inställa dig i domstol, vilket många kan se som obehagligt.

Min rekommendation om du vill slippa huvudförhandling är att du i det material du ska komplettera med erkänner brottet. Åklagaren har inte en skyldighet att utfärda ett strafföreläggande, det är enkom en möjlighet. Det innebär att trots att du erkänner så kan det bli huvudförhandling. Dina möjligheter till strafföreläggande med böter ökar däremot avsevärt om du erkänner brottet då det är ett krav för att ett sådant ska utfärdas.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (733)
2021-10-19 Böter och belastningsregister vid ringa stöld
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?
2021-10-01 Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?
2021-09-30 Personalen drar tillbaka anmälan om snatteri; kommer jag ändå få ett brev hem?

Alla besvarade frågor (96466)