Bör jag ansöka om ensam vårdnad?

2017-10-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Är ensam vårdnad att föredra? Har 2 pojkar (9 och 16) med en kvinna som har funktionshinder. Vi gick ifrån varandra 2010 och då blev det bestämt att jag skulle vara boendeförälder och hon umgängesförälder. Hon har flertalet gånger misskött sig ex gjort sig okontaktbar, inte hämtat pojkarna vid umgängeshelg, visat sin oförmåga i sitt föräldraskap på flera sätt. Bristande kommunikation. Känner att ensam vårdnad är att föredra då jag i praktiken har helhetsansvar över pojkarna, mamman och hennes man (båda sjukpensionärer) anser sig inte ens ha råd att tillhandahålla hygien för pojkarna samt att tandborstning är bristfällig. Makens alkoholvanor också oroande, då dom tänkte hämta pojkarna en timme efter alkoholintag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnad av barn regleras i Föräldrabalkens 6 kapitel.

Utgångspunkten gällande frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge är att alla beslut ska tas med utgångspunkt i barnets bästa. Detta framgår av 2a §.

Vidare framgår det avatt den som har vårdnaden om ett barn ansvarar över och är skyldig att tillgodose barnets personliga förhållanden och även att barnets behov ska bli tillgodosedda. Bland dessa behov gäller barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, 1 §.

Om någon av föräldrarna som har vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som kan medföra bestående men för barnet ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. Då barnet står under båda föräldrars vårdnad och endast en av föräldrarna brister i detta ska den andra ensam ha vårdnad om barnet. 7 §.

Då barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, som i ditt fall, och någon av er skulle önska ändring i vårdnaden så kan antingen en av er eller båda vända er till tingsrätt för att pröva talan. Rätten ska då besluta om gemensam vårdnad alternativt anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna, 5 §. Målet ska tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hem, 17 §.

Sammanfattningsvis har man som vårdnadshavare en skyldighet att tillgodose och ombesörja för barnen. Om, som du beskriver det i din fråga, den ena vårdnadshavaren brister omfattande i sin omsorg så skulle det finnas skäl för att ta upp frågan om ensam vårdnad.

Om ni skulle själva komma överens om att ensam vårdnad är det optimala kan ni vända er till socialtjänsten för att själva avtala om detta. I annat fall så kan du vända dig till tingsrätt som då gör en bedömning utifrån vad som kan anses vara bäst för era barn gällande vårdnad.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Linn Nyberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95782)