Bör den gemensamma vårdnaden övergå till ensam vårdnad?

2016-11-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Vi har gemensam vårdnad om våra fem barn, men barnens pappa tar inte sitt ansvar efter skilsmässan. Han hyra bara ett litet rum och kan därför inte ha barnen hos sig mer än korta stunder. Barnen kan t ex aldrig sova över. Han engagerar sig inte i barnen och betalar ingen av deras aktiviter eller dylikt. Jag får underhållsstöd av försäkringskassan. Kan man verkligen ha gemensam vårdnad när man faktiskt inte tar hand om sina barn?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vid en skilsmässa bibehålls som huvudregel gemensam vårdnad, se 6 kap 3 § 2 st föräldrabalken. Domstolen kan ändra till ensam vårdnad om någon av föräldrarna vill det, se 6 kap 5 § 1 st föräldrabalken. För att vårdnaden ska övergå till den ena föräldern ensam så krävs det särskilda skäl, till exempel att den andra föräldern är olämplig eller samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Avgörande för beslutet ska vara vad som är barnets bästa, se 6 kap 2a § föräldrabalken. Hänsyn till rättvisa mellan föräldrarna ska ej tas.

En förälder kan anses vara olämplig om denne har utsatt barnen eller den andra föräldern för våld. I detta fall verkar övergrepp och våld inte ha förekommit och du måste därför visa på samarbetssvårigheter istället. Samarbetsproblemen ska vara så djupa och svåra att det är omöjligt att samarbeta i frågor som rör barnen. Ofta är det då bäst för barnen med ensam vårdnad. Det kan dock strida mot barnens bästa att behålla gemensam vårdnad trots att konflikterna mellan föräldrarna inte är så pass svåra och djupa att det är omöjligt att samarbeta.

En individuell bedömning görs i varje enskilt fall. Det är svårt att avgöra om vårdnaden bör övergå till dig ensam utan mer ingående och omfattande information om alla omständigheter. Det ställs relativt höga krav för att få ensam vårdnad och ofta anses gemensam vårdnad vara bäst för barnet. Skulle din ensamma vårdnad till exempel innebära att pappan och barnen helt förlorade kontakten kommer domstolen förmodligen anse att gemensam vårdnad är bäst för barnen. Detta eftersom det som huvudregel anses vara bra för barnet att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Ett alternativ till att gå till domstol är att du och barnens pappa sluter ett skriftligt avtal om att du ska ha ensam vårdnad. Avtalet ska godkännas av socialnämnden, se 6 kap 6 § föräldrabalken.

Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (798)
2021-01-19 Umgängesrätt vid ensam vårdnad
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (88316)