FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt21/03/2019

Bonusförälders skyldigheter mot sambos barn efter giftermål

Om jag gifter mig med min sambo (som har gemensam vårdnad med barnens mamma), blir jag då en vårdnadshavare för mina två bonusbarn?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du blir vårdnadshavare för din sambos barn om ni gifter er med varandra.

Du blir inte vårdnadshavare till barnen

Frågor om vårdnadshavare regleras i 6 kap. föräldrabalken. En vårdnadshavare har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet vår omvårdnad, trygghet och god fostran samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap. 1 § föräldrabalken och 6 kap. 2 § föräldrabalken).

Vårdnadshavare är vanligtvis barnets båda föräldrar, om de har varit gifta med varandra. Annars är modern ensam vårdnadshavare (6 kap 3 § föräldrabalken). Om föräldrarna sedan skiljer sig är båda föräldrar vårdnadshavare om de har gemensam vårdnad av barnen. En person som gifter sig med någon som har barn blir inte vårdnadshavare till barnen och har därför i huvudsak inget rättsligt ansvar för barnens personliga förhållanden.

Du kan bli underhållsskyldig för barnen om ni gifter er

Om du varaktigt bor tillsammans med en förälder som har vårdnaden om barnen som också bor där, blir du underhållsskyldig mot barnen, om ni gifter er. En sådan underhållsskyldighet avser främst att barnet ska få sin grundförsörjning tillgodosedd men kan också innebära en högre standard, om föräldrarnas ekonomi tillåter det. Underhållsskyldigheten gäller dock endast i första hand den mån barnets båda föräldrar inte kan tillgodose barnets behov av underhåll (7 kap. 5 § föräldrabalken). Det sagda innebär att du kan få ett visst ekonomiskt ansvar för att barnens behov tillgodoses.

Du har viss skyddsplikt till barnen

Det kan också tilläggas att det i vissa situationer tillkommer en viss skyddsplikt att vara bonusförälder åt ett barn. Om du exempelvis frivilligt går med på att vara barnvakt eller på något annat sätt hålla uppsikt över barnen, kan du bli rättsligt ansvarig om exempelvis en olycka skulle hända något av barnen, om det beror på att du har brustit i din uppsyn över dem eller liknande.

Sammanfattning

Du blir inte vårdnadshavare till barnen. Däremot kan du få visst underhållsansvar en viss skyddsplikt gentemot barnen.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”