Bolagsstämma beslutsförhet

2020-08-06 i Bolag
FRÅGA
Kan bolagsstämman i ett bolag med 2 ägare 50% vardera fatta beslut på bolagsstämman om den ene uteblir utan att skicka ett ombud m fullmakt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i Aktiebolagslagen (ABL).

Dessvärre finns inget entydigt svar utan det beror på vad för beslut det gäller. Utgångspunkten är att bolagsstämman är beslutsför så länge en aktieägare är närvarande. Dock finns vissa undantag från detta. För ändring av bolagsordningen måste ⅔ av bolagets aktier rösta för beslutet (ABL 7:42). Det finns vissa beslut om ändring av bolagsordningen som till och med kräver att 9/10 av aktierna röstar för beslutet, men jag går inte närmare in på det (ABL 7:43-44).


Det finns även två generella regler som inskränker bolagsstämmans beslutanderätt. Den första är att en aktieägare inte får rösta i frågor som gäller (1) talan mot honom eller henne, (2) hans eller hennes befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan förpliktelse mot bolaget eller (3) talan eller befrielse som avses i 1 och 2 och som gäller någon annan, om aktieägaren i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets (ABL 7:46). Detta kallas jäv och gäller inte om samtliga ägare skulle vara jäviga - vilket ofta är fallet i bolag med få ägare.

Den andra regeln är att bolagsstämman inte får fatta beslut som ger en otillbörlig fördel till en aktieägare om det är till nackdel för bolaget eller en annan aktieägare (ABL 7:47).

Jag hoppas detta svarar på din fråga. Så länge inget utöver det vanliga beslutas så behöver inte den andra delägaren vara närvarande. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline ifall du har fler funderingar.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (686)
2020-12-30 Vad kostar det att starta ett AB?
2020-12-29 Kan en VD avskriva sig ansvar för bolaget?
2020-12-29 Bolags hantering av avlidna aktieägares aktier
2020-12-22 Likvidation av kommanditbolag vid för få ägare

Alla besvarade frågor (88087)