FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag23/09/2018

Bolagsmans utträde ur handelsbolag och skulder

Om man går ut ur handelsbolag, är man betalningsskyldig tex. momsskulden om handelsbolaget drivs aktivt vidare av andra.

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett kort svar är nej. En bolagsman som avgår svarar inte för de nya förbindelserna som görs efter hen har avgått. Dock svarar bolagsmannen för de skulder som uppkommit innan hen avgått (2 kap. 22 § lagen om handelsbolag och enkla bolag). Trots avgången kan bolagsmannen bli ansvarig i vissa fall.

Ansvar i vissa fall

En bolagsman kan bli ansvarig för nya förpliktelser om bolagets medkontrahent (den part bolaget ingår förpliktelsen med) inte kände till hens utträde (2 kap. 22 § lagen om handelsbolag och enkla bolag). Det viktiga i dessa fall är när bolagsmannen avgick. Avgörande blir när bolagsavtalet anses ha ändrats eller fått ett tillägg, det i sig behöver inte vara skriftligt. Även en överlåtelse av bolagsandelen är att se som ett utträde.

För att gardera sig brukar det rekommenderas att utträdet skyndsamt registreras hos handelsregistret (13 § handelsregisterlagen). Det är Bolagsverket som sköter handelsregistret (1 § handelsregisterlagen).

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor!
Joel ÅkerlindRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”