Bolagsmans ansvar efter avgång

2016-09-28 i Bolag
FRÅGA
Vårt bolag har en fordran sedan ett antal år på ett Handelsbolag. En bolagsman har efter att vår fordran förfallit till betalning utträtt på ett korrekt sätt ur bolaget. Vårt bolag såg dock denna bolagsman som garant för att lämna kredit, då övriga bolagsmän hade betalningsanmärkningar. Frågan är då om bolagsmannen som utträtt fortfarande kan krävas på den uppkomna skulden, som uppkom då han fortfarande var med i bolaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avseende allmänna regler för handelsbolag så gäller Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Bolagsmännen i ett handelsbolag svarar solidariskt för bolagets förpliktelser (2 kap 20 § BL). En bolagsman som avgår har kvar sitt ansvar gällande förpliktelser som uppkommit före bolagsmannens avgång (2 kap 22 § BL e.c.). En fordran mot en bolagsman på grund av bolagsmannens ansvar preskriberas senast fem år efter det att bolagsmannens avgång registrerades i handelsregistret, om inte preskriptionen dessförinnan avbryts mot bolagsmannen (2 kap 22 a § BL).

Svaret på din fråga blir därmed ja, om fordran mot bolaget uppstått innan bolagsmannen gick ur bolaget så svarar han ändå solidariskt för den fordran. Ni kan således kräva honom personligen på hela summan.

Hoppas det gav svar på din fråga, du är välkommen att komma in med fler frågor till oss på Lawline om du har fler funderingar.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (674)
2020-10-26 Hur många aktier får det finnas i ett aktiebolag?
2020-10-24 Jäv för styrelseledamot
2020-10-24 När anses en bolagsman har avgått från ett handelsbolag? Kan en bolagsman bli skyldig att svara för bolagets förbindelser även efter denne har avgått?
2020-10-22 Uppsägning av bolagsavtal

Alla besvarade frågor (85523)