Bolagsmännens inbördes förhållanden

2017-12-06 i Bolag
FRÅGA
Jag har genom åren lånat in pengar till mitt och min fd sambos handelsbolag. Nu ska vi göra en likvidation av bolaget och bolaget har inga tillgångar utan kvar är bara skulden/lånet till mig. Blir hon nu då skyldig att betala hälften av denna skuld då vi båda är solidarisk betalningsskyldiga i ett handelsbolag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vi hittar vägledning för att besvara din fråga i lag om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) (BL).

Vad innebär primärt solidariskt ansvariga i handelsbolag?

Det stämmer att i ett handelsbolag är bolagsmännen solidariskt ansvariga för företagets skulder gentemot utomstående och den regeln kan inte avtalas bort (BL 2:20). Det solidariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen kan tvingas betala företagets alla skulder. Den som har betalat får i sin tur kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden. Man brukar säga att delägare har ett personligt "medansvar" för bolagets åtaganden. Regeln påminner på flera sätt om ett proprieborgensansvar.

Vad gäller för delägares inbördes förhållanden?

Delägarna i ett handelsbolag har fria händer att bestämma sina interna relationer (2:1 BL). De har full avtalsfrihet när det gäller principerna för bolagets organisation, betalning för arbete i bolagets rörelse, fördelning av över- eller underskott, ökning eller nedsättning av insats, inbördes ansvarsfördelning, ändring av bolagsavtalet, tvistelösning osv.

Det här betyder alltså vi måste börja med att se om det finns en överenskommelse för de pengar du har skjutit in i bolaget. Om ni kom överens om att din dåvarande sambo skulle betala om inte bolaget kunde göra det, så ska hon betala. Däremot om du har gjort egna insättningar utan att bolaget förpliktade sig att betala tillbaka till dig, så ska hon inte behöva betala. Du har ju inte varit skyldig att betala in mer pengar i bolaget, utöver vad ni avtalat att skjuta in vid bolagets början (2:11 BL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

mvh

Fredrik Rising
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?