Bokningsvillkor när inget har avtalats

2017-07-24 i Avtal
FRÅGA
Hej! Bokade en liten campingstuga för ett tag sedan. Bokade av den 6 dagar innan och då säger campingen att de tänker skicka en faktura på hela kostnaden om inte stugan blir uthyrd igen. Kan de göra så? Jag har lusläst deras hemsida och det finns inga avbokningsregler där. Jag har bett dem som äger campingen att hänvisa mig till de reglerna så jag får se att jag har missat infon och betalar fakturan. Men de säger att jag borde begripa att många campingar under högsäsong har dessa regler. Jag har pratat med flera campingar som Inte har så och de som har de reglerna står infon på deras hemsidor. Kan jag bestrida fakturan eller har campingen rätt i det här fallet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du beskriver att campingen inte har publicerat några avbokningsregler på sin hemsida och att personalen endast hänvisar till hur andra campingar brukar hantera liknande situationer. Jag tolkar detta som att campingen inte hade några uttryckliga villkor angående avbokning när du bokade stugan. Sådana standardvillkor kan vara antingen giltiga eller ogiltiga beroende på omständigheterna, men i mitt svar på din fråga utgår jag alltså från att inga sådana villkor funnits.

Kärnfrågan i ditt fall handlar om avtalstolkning. När du bokade en campingstuga ingick du ett avtal med campingen om att den skulle tillhandahålla dig stugan mot betalning. Ni har dock olika uppfattningar om avtalets exakta innebörd, särskilt avseende avbokning. När man tolkar avtal brukar man i första hand försöka utröna den gemensamma partsviljan, det vill säga vad parterna avsåg att avtalet skulle innebära. I ditt fall kan dock knappast någon gemensam partsvilja utrönas eftersom ni redan från början tycks ha haft olika uppfattningar om avbokningsvillkoren.

Avseende vissa typer av avtal finns det lagstadgade regler som gäller när inget annat har avtalats. Det finns dock inga sådana lagregler som är tillämpliga vid uthyrning av campingstugor. Såvitt jag vet finns det inte heller några vägledande rättsfall angående avbokning av campingstugor eller liknande rum eller logi.

Slutligen kan dock vägledning hämtas även i branchpraxis och liknande etablerade handlingsmönster. När inget annat har avtalats, och tillämpliga regler saknas, är det nämligen upplysande att undersöka vilka villkor som brukar tillämpas bland liknande anläggningar inom branchen. Campingen torde inte kunna kräva att strängare villkor ska tillämpas än vad som är brukligt för liknande situationer, eftersom ni inte har avtalat om det.

Jag har själv inte tillräckligt god insikt i campingbranchen för att avgöra vad som är praxis, men man brukar kunna söka viss ledning i uttalanden från branchorganisationer. Den svenska branchorganisationen för camping- och stugföretagare heter SCR Svensk Camping. Enligt de bokningsvillkor som SCR tillämpar för bokningar via sin egen hemsida ska campinggästen få 25 % av det avtalade beloppet tillbaka om avbokning sker 2-7 dagar före tillträde.

Mot bakgrund av detta torde campingen enligt min bedömning ha rätt att kräva att du betalar en delsumma, men inte hela beloppet. Det bör även tilläggas att det är campingen som har bevisbördan för att du är betalningsskyldig. Om campingen vill kräva dig på ett större belopp en vad du anser är skäligt är det alltså campingen som måste bevisa att det finns en rättslig grund för kravet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1518)
2021-07-31 Vad gäller vid muntliga avtal?
2021-07-31 Droppshipping och avtal
2021-07-31 Avtal för inneboende
2021-07-31 Måste räntan betalas trots att ingen räkning inkommit?

Alla besvarade frågor (94565)