FrågaSKATTERÄTTFöretagsbeskattning28/06/2022

Bokföring av Solceller

Har ett aktiebolag och har nu installerat solcellsanläggning på firmans tak. Hur bokförs investeringen. Avskrivning på 5 år eller något annat? Är pensionär och lever inte på firman längre, den gör årligen ett litet underskott som sparas till kommande år. Är det bra att skriva av investeringen på längre tid, den är beräknad att hålla i 25-30 år?

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Hur bokförs investeringen? 

När det kommer till solceller så har skatterättsnämnden i ett avgörande (som du kan läsa här!) kommit fram till att solceller som installeras på en näringsfastighet och som i huvudsak hänför sig till näringsverksamheten utgör byggnadsinventarie (19 kap. 10 § Inkomstskattelagen). Byggnadsinventarier beskattas på samma sätt som vanligt inventarie och har en avskrivning på fem år enligt kompletteringsregeln (18 kap. 17 § inkomstskattelagen) eller på kortare tid om man använder sig av huvudregeln (18 kap. 13 § inkomstskattelagen). Så om du använder dig av kompletteringsregeln (fem års avskrivning på inventarier) kommer avskrivningen av solcellerna ske på samma sätt. 

Är det bättre att skriva av på längre tid? 

Avskrivning av inventarier och däribland dina solceller kan antingen skrivas av genom huvudregeln (18 kap. 13 §), där du drar av trettio procent av samtliga inventarietillgångar varje år eller kompletteringsregeln (18 kap. 17 §) där du drar av tjugo procent varje år från anskaffningsåret till dess att tillgången är helt avskriven (fem år). Det finns med det sagt inget “längre” alternativ att välja på när det kommer till avskrivningen av solcellerna.  

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare