Bok baserad på annans dagbok

2015-02-15 i Övriga brott
FRÅGA
Jag har en fråga som jag inte vet var den hör hemma i juridiken. Men jag vill veta om det är juridiskt fel med detta som har hänt mig. Min mamma gick bort för två år sedan. Mamma hade skrivit dagboksanteckningar om sitt liv, ett speciellt och äventyrligt liv. Dessa anteckningar hade jag hand om, men eftersom jag har en syster som är konstnär och dessutom duktig på att skriva, fick hon ta hand om dokumenten. Jag tyckte hon kunde skriva en bok någon gång.En dag i höstas när jag hade slagit på tv:n satt en känd författare i ett intervjuprogram och pratade om sin senaste bok. Handlingen var ur min mammas liv, dessutom sa författaren att boken var baserad på dagsbokanteckningar från en kvinna som nyligen gått bort. Eftersom författaren är min systers vän förstod jag vad som hade hänt, hon hade gett honom hennes anteckningar.Jag försökte lugna ner mig och gick ut och köpte boken, började bläddra i den och läste här och där bland sidorna. Jag blev riktigt upprörd, han hade förvanskat, lagt till, och dessutom lagt till en hel del snusk som min pryda mamma, vänder sig om i graven just nu. Författaren har inte bara förlöjligat mamma utan även pappa (som också är död). Ingen har frågat mig om mammas liv ska fläkas ut. Har min syster rätt att lämna ut vår mors dagböcker utan att fråga mig?Och kan en författare ge ut en bok utan att fråga andra familjemedlemmar? Och i så fall kan jag göra ngt (rättsligt)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tråkigt det som har hänt dig. Det korta svaret på din fråga är att om författaren endast låtit sig inspireras av din mors dagbok och inte hängt ut just henne utan en fiktiv karaktär i sitt eget verk har han inte gjort något brottsligt. Din syster har möjligen gjort sig skyldig till olovligt brukande om hon lånat ut dagboken men det är tveksamt.

Din mammas dagbok omfattas av det upphovsrättsliga skydd som anges i upphovsrättslagen 1 § (se här). Utifrån dina beskrivningar har författaren i det här fallet låtit sig inspireras av din mammas dagbok. Han har inte rätt av kopierat innehållet och inte heller enligt lagens mening bearbetat det. Att på detta sätt inspireras av en annan text för att skriva en bok är inte brottsligt och kräver inte att familjemedlemmar underrättas (se 4 § 2 stycket). Författaren har således inte begått något upphovsrättsligt brott. En annan sak vore om han direkt kopierat dagboksanteckningarna i sin egen bok men så verkar inte vara fallet.

Du skriver även att författaren har skrivit nedsättande om din mor och även din far. Det finns ett brott i brottsbalkens 5 kap 4 § (se här) som benämns som förtal av avliden. För det krävs antingen att det finns en risk att dina föräldrar utsätts för folks missaktning, dvs att andra tänker illa om dem, eller att de utpekas som brottsliga eller klandervärda i sitt levnadssätt. Om fallet är som så att författaren endast har inspirerats av din mammas anteckningar och det i princip bara är du som drar en koppling till dina föräldrar kan det bli svårt att fälla honom för förtal av avliden. Det måste framgå att det är dina föräldrar som åsyftas i boken för att de ska kunna utsättas för folks missaktning. Att utpekas som klandervärd i bestämmelsens mening innebär att man utpekas som prostituerad, nazist, alkoholist eller liknande. Om så inte skett utan bilden av dina föräldrar förvanskats på ett inte lika allvarligt sett är inget brott begånget.

Vad gäller din systers agerande beror det till stor del på om dagboksanteckningarna tillhörde dig, henne eller er gemensamt. Att låna ut sina egna saker är inte brottsligt. Även om dagboken är upphovsrättsskyddad är det okej att låna ut den till en vän. Skulle det vara din bok och din syster olovligen lånat ut den skulle möjligen något av brotten i brottsbalkens 10 kap aktualiseras, tex olovligt brukande, 8 §, men det är högst tveksamt om det skulle leda till en fällande dom.

Hoppas du fått svar på dina frågor,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (787)
2020-07-06 Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?
2020-07-04 Får man utge sig för att vara polis?
2020-07-02 När föreligger falsk angivelse och falsk tillvitelse?
2020-06-30 Rättsliga påföljder när naken man pratar med barn

Alla besvarade frågor (81726)