Boende vid gemensam vårdnad

2016-03-28 i Barnrätt
FRÅGA
Jag vill att barnen skall bo hos mig varannan vecka då vi har delad vårdnad. Är det min rättighet att de skall få göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Reglerna om bl.a. boende gällande barn finner du i 6 kapitlet föräldrabalken (FB).

Barns bästa är det som ska vara avgörande för alla beslut som rör boende, umgänge och vårdnad, se närmare 6 kap. 2a § FB. Bedömningen om barns bästa sker i med en bedömningen av omständigheterna i vardera enskilt fall.

Gemensam vårdnad om ett barn innebär att alla beslut rörande barnet ska tas gemensamt även beslut gällande barns boende och umgänge, se närmare 6:13 FB. Detta innebär att båda vårdnadshavarna gemensamt ska komma överens om vart barnet ska bo och när det ska bo hos vem. Eftersom barnets bästa är utgångspunkten ska hänsyn tas till barnets önskemål med hänsyn till barnets ålder/mognad.

Ni som barnets föräldrar kan avtala om barnets boende. Avtalet ska vara skriftligt och socialnämnden ska godkänna det, för att det ska vara giltigt, se närmare 6 kap. 14a § FB. Kommer ni inte överens kan domstolen, enligt samma bestämmelse, besluta om hos vem barnet ska bo men talan ska då ha väckts av någon av er eller båda. Domstolen kan bl.a. besluta om växelvis boende som innebär att barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. För växelvis boende bör föräldrarna ha en bra samarbetsförmåga och bo relativt nära varandra. Även här är barnets bästa utgångspunkten.

Hoppas svaret var till någon hjälp!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1649)
2021-03-05 Har mor- och farföräldrar en rätt att träffa sina barnbarn?
2021-03-04 Hur får man gemensam vårdnad om man inte är gifta?
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (89992)