Boendeförälders skyldighet att skjutsa barnet till umgängesföräldern.

2018-10-15 i Barnrätt
FRÅGA
https://lagen.nu/1949:381#K6P15aS1Hej! Jag har ensam vårdnad om min dotter på snart 5 månader. Pappan bor i ett annat län, 2,5 timmar bort. Jag undrar om umgänget, hindrar jag umgängesrätten om jag inte vill köra till honom med bebisen? Eller är det okej om han måste köra till mig? Att köra så långt själv med en bebis är inget jag direkt vill nämligen men vill inte göra fel.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generella ansvaret vid umgängesrätt.

Huvudregeln för umgängesrätten är att föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § Föräldrabalken). Vidare gäller i ditt fall eftersom barnet endast bor med dig att du ska ta del i kostnaderna för de resor som motiveras av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 15 b § Föräldrabalken). I förarbetena till lagen framgår det Ifall någon av föräldrarna flyttar kan detta föranleda att denna måste ta en större del av kostnaderna. Fortsättningsvis förklarar förarbetena att det primära ansvaret för resekostnader ska läggas på föräldern som inte bor med barnet (Prop. 1997/98:7 s. 117).

Transportskyldighet.

I RH 1999:30 bestämde domstolen att ifall avståndet överskrider 10 mil så kan boendeföräldern åläggas skyldighet svara för resorna i skälig mån. Domstolen menar att detta ingår i skyldigheten att enligt 6 kap. 15 b § föräldrabalken, ta del av kostnaderna för resorna. Ifall så skulle bli fallet för dig är omöjligt att veta. Ifall en domstol senare skulle bedöma att du ska hjälpa till med resorna i större mån kommer du inte bli av med vårdnaden eller något liknande utan du kommer endast att behöva följa det domstolen säger från och med då. Detta gäller så länge du inte uppenbart hindrat umgängesrätten eftersom detta kan tala emot dig med hänsyn till barnets bästa i en vårdnadstvist (6 kap. 2a och 5 § Föräldrabalk).

Vad rekommenderar jag att du gör nu?

För att undvika dyra rättegångskostnader och onödigt tidsspill bör du försöka komma överens med den andra föräldern i vilken mån du ska skjutsa och i vilken mån han ska hämta ert barn. Vidare bör ni också göra upp om de ekonomiska kostnaderna för resorna, du skulle kunna föreslå att ta en större del av kostnaderna om han hämtar. För att ge avtalet styrka bör det vara skriftligt och skickas in till socialnämnden för godkännande (6 kap. 15 a § Föräldrabalk).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård Ballin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1392)
2020-02-17 Kan en förälder hindra barnen från att träffa den andre förälderns nya partner?
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar
2020-02-01 Barn har sparat annans kreditkortsuppgifter

Alla besvarade frågor (77164)