Boendeförälders beslut som rör barn

2019-05-31 i Barnrätt
FRÅGA
Får den förälder som inte är boendeförälder ta med sig barnet på en utlandsresa? Måste man ha något intyg från boendeföräldern?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglering kring vårdnadshavares ansvar för barn finns i föräldrabalken (FB). Att ta med barn på en utlandsresa är ett beslut som rör barnen, varför detta beslut ligger på barnens vårdnadshavare (6 kap. 11 § FB). Det innebär att om du har ensam vårdnad om barnen kan du själv besluta i frågor som rör dem; om du och barnens pappa däremot har gemensam vårdnad om barnen krävs som huvudregel samtycke från båda föräldrarna (6:11 & 13 § FB).

Den förälder som bor med barnet (boföräldern) har också enligt lag rätt att ensam fatta vissa beslut, bland annat sådana beslut som rör den dagliga omsorgen (FB 6:13 2 st). Båda föräldrarna behöver alltså inte delta i alla vardagliga avgöranden. Den allmänna uppfattningen är att beslut rörande exempelvis kortare utlandsresor är att hänföra till den dagliga omsorgen.

Boföräldern får inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. En kortvarig semesterresa bör inte anses som ett ingripande beslut. Boföräldern kan alltså få ta med sig barnet på en kortare utlandsresa, men då ska man tänka på att kontakten med den andra föräldern inte får kränkas, dvs så länge det inte inkräktar på den rätt barnet kan ha till umgänge med den andre vårdnadshavaren.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna vända dig till någon av våra andra tjänster!

Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr,
klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr,
klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1447)
2020-05-26 Kan fadern till mitt barn motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Kan förälder med gemensam vårdnad motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?
2020-05-21 När upphör vård enligt LVU?

Alla besvarade frågor (80308)