Boendeföräldern vägrar umgängesschema

2017-11-08 i Barnrätt
FRÅGA
En god vän till familjen har två barn som han inte har vårdnaden om . Mamman vägrar umgängesschema och tycker att pappan ska umgås med barnen när det passar henne . Hon har även hotat med att adoptera bort barnen ! Allt detta låter extremt och konstigt i mina öron . Min fråga är : vad har man för rättigheter om man inte gar vårdnaden om barnen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ensam vårdnad
Ensam vårdnad innebär att mamman har rätt att ensam bestämma i juridiska frågor. Det kan vara frågor om var barnen ska bo, skola, läkare, försäkring mm.

Umgängesrätt
Enligt 6 kap. 15 § Föräldrabalken (FB) ska barn ha rätt till umgänge med en förälder som de inte bor tillsammans med. Pappan har ingen rätt att kräva umgänge eftersom alla bedömningar görs utifrån barnets bästa. Utgångspunkten för reglerna om umgänge är att det är viktigt att barnen har kontakt med båda föräldrarna, även om dessa inte bor tillsammans. Mamman som i detta fall har ensam vårdnad har det yttersta ansvaret för att barnens behov blir uppfyllda.

Om mamman vägrar umgängesschema rekommenderar jag pappan att prata med mamman för att nå en lösning. De kan även utnyttja möjligheten till samarbetssamtal som leds av en tjänsteman vid kommunen. Ett annat alternativ är att pappan skickar in en stämningsansökan till tingsrätten som får ta upp frågan om umgänge. Här kan du läsa mer om stämningsansökan.

Adoptera bort barnen
När det gäller att mamman vill adoptera bort barnen så behöver hon inte pappans formella godkännande för att göra det. Dock är det tingsrätten som bedömer om adoptionen är lämplig och i det fall ska pappan höras av rätten. Om pappan motsätter sig adoptionen kan det påverka rättens lämplighetsprövning och leda till att de nekar adoptionen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?