Boende och umgänge vid gemensam vårdnad

2020-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Vi gifte oss i Grekland, fick barnet i Grekland men de 3 senaste år bor vi i Sverige. Barnet har fyllt 4 år i maj. Vi kommer att skilja oss snart. Om hennes pappa flyttar tillbaka, hur fungerar barnvårdet då? Och vem bestämmer det? Hon går i förskolan och är i mitten av utredning för autism diagnos.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om barnet före skilsmässan står under gemensam vårdnad ska detta gälla även efter skilsmässan (6 kap. 3 § 2 stycket Föräldrabalken). Dock kan ett utövande av gemensam vårdnad se ut på olika sätt. En förälder kan vara boendeförälder där barnet huvudsakligen bor medan den andra föräldern har umgängesrätt och umgås med barnet enligt överenskommelser enligt avtal eller enligt ett domsslut. Hur barnet ska bo får föräldrarna avtala om, om detta godkänns av Socialnämnden (6 kap. 14 a § Föräldrabalken), men en domstol kan även besluta om vem som ska vara boendeförälder.

Sannolikt kommer du eller din man bestämmas vara boendeförälder om frågan väcks i domstol eller för att Socialnämnden ska godkänna ett avtal mellan er. Detta i och med att din man flyttar till Grekland och det därför inte är sannolikt att man kommer kunna kräva varannan vecka- boende av barnet, dvs. att båda är boendeföräldrar. En anledning till detta är att barnets stabilitet och trygghet ska ingå i alla beslut om barnets vårdnad (6 kap. 2 a § Föräldrabalken). Går barnet i förskola här och har sin rot här kommer sannolikt du bli boendeförälder om du bor kvar i Sverige.

Om den ena föräldern beslutas vara boendeförälder har den andra föräldern så kallad umgängesrätt med barnet (6 kap. 15 § Föräldrabalken). Denna föräldern har alltså rätt att umgås med barnet. Dock behöver inte umgänget vara fysiskt. Det kan även ske genom Skype eller telefonsamtal. Hur umgänget sker kan avtalas om det är skriftligt och Socialnämnden godkänner detta (6 kap. 15 a § 3 stycket Föräldrabalken). En domstol kan också besluta om hur detta ska ske (6 kap. 15 a § Föräldrabalken).

Sammanfattningsvis

Du och din man kan besluta om boende och umgänge genom avtal, om detta avtalet godkänns av Socialnämnden. Ni kan även låta en domstol besluta om detta.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (799)
2021-01-23 Föräldrar och vårdnaden om barnet
2021-01-19 Umgängesrätt vid ensam vårdnad
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?

Alla besvarade frågor (88421)