Bodelningsavtals giltighet - vad krävs?

2017-11-14 i Bodelning
FRÅGA
Om vi gjorde en bodelning när vi ansökte om skilsmässa men aldrig lät skilsmässan gå igenom gäller bodelningen ändå?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller bodelningsavtal i äktenskap kan urskiljas tre olika situationer som hanteras olika.

Den första situationen är att ett bodelningsavtal upprättas efter att lagakraftägande dom på äktenskapsskillnad föreligger. Sådana bodelningar kräver endast att ett avtal föreligger som undertecknats av makarna. Eftersom att ni inte skilt er antar jag att det inte är denna situation ni varit i.

Den andra situationen, som jag tror gäller för er, är att ni upprättat ett bodelningsavtal inför en omedelbart förestående skilsmässa. Detta regleras i äktenskapsbalken 9 kap 13 § och förutsätter att en skilsmässa verkligen är omedelbart förestående. Ett sådant avtal brukar kallas föravtal och är giltigt om det är skriftligt och undertecknat av er båda. Om en skilsmässa inte är omedelbart förestående så är avtalet ogiltigt, såvida inte avtalet utgör ett äktenskapsförord.

Den tredje situationen, är att ni upprättat ett avtal om bodelning under äktenskapet. Det har alltså förutsatt att ni varit överens om hur bodelningsavtalet skulle se ut och att båda undertecknat det. Det finns dock ett till krav, som är att ni ska ha skriftligen anmält att ni tänker göra en bodelning till Skatteverket. Den skriftliga anmälan ska ske innan bodelningen och om detta inte skett är bodelningen såvitt jag kan utröna inte giltig. Detta följer av äktenskapsbalken 9 kap 1 §.

Om det skulle vara så att ni gjorde anmälan om bodelning och sen upprättade ett bodelningsavtal under äktenskapet bör avtalet vara giltigt, även om ni inte registrerat själva det upprättade avtalet hos Skatteverket. Däremot går det alltid att ogiltigförklara ett avtal om någon av grunderna för det föreligger. Dessa grunder räknas upp i avtalslagen 3 kap och är tillämpliga om nån av er till exempel blivit svikligen förledd eller tvingad under hot att underteckna avtalet.

På Skatteverkets hemsida finns instruktioner för hur en bodelning under respektive efter en äktenskapsskillnad ska göras.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95725)