Bodelningsavtal vid samboseparation

2020-07-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Min dotter och hennes sambo har separerat. De äger en bostadsrätt tillsammans, för vilken min dotter lade hela kontantinsatsen på. De skrev inga papper på det dock. Vid separationen hade de bott tillsammans 8 månader. Före detta vill lämna bostaden helt till min dotter utan att bli utköpt (tar bara kostnaden hälften av möbler o inbetald amortering), jag skall stå på det nya lånet. Nu undrar jag vad för dokument som de måste ordna? Han måste ju skriva nåt i vilket han "ger bort" sin del till henne eller dylikt.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det sätt som ligger närmast till hands är enligt min bedömning att skriva ett bodelningsavtal (se 8 § Sambolagen).

I bodelningsavtalet kan de skriva det som de kommit överens om och det kommer därefter att gälla. Bodelningen får vara förmånligare för en part än vad lagen föreskriver så länge inte någon borgenär (banken i det här fallet) lider skada (21 § Sambolagen). Det finns inga krav på hur bodelningsavtalet ska vara utformat, men det bör såklart vara skriftligt och skrivas under av de före detta samborna.

Att du övertar lånet regleras för sig. Troligen måste banken acceptera ditt övertagande av lånet för att bodelningsavtalet ska kunna vara förmånligare för din dotter än vad det hade varit om de enligt lagen hade delat hälften var.

Om ni vill veta mer exakt hur ni ska gå till väga i ert fall kan det vara bra att kontakta en jurist. Jag kan även tipsa om att Lawline har jurister som du kan vända dig till.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2748)
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?
2021-02-25 Avräkning av skulder vid bodelning
2021-02-25 återfå utgifter under äktenskap
2021-02-23 Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

Alla besvarade frågor (89565)