Bodelningsavtal och giftorättsgods

2021-08-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Vi har gjort bodelningsavtal hos en jurist, då jag ansökte om skilsmässa. Jag ångrar nu skilsmässan. Vad händer med bodelninsavtalet om vi fortsätter vara gifta? Vad händer om någon av oss avlider och det finns ett bodelninsavtal sedan innan? Om slutför bodelningsavtalet och skiljer oss, men bestämmer oss för att gifta oss inom några månader räknas man som nygift och ingår då alla tillgångar/ hus som giftorätt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken verkan ett upprättat bodelningsavtal har och vilken egendom som räknas som giftorättsgods

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB)

Båda parter måste vara överens för att ett upprättat bodelningsavtal ska kunna ogiltigförklaras

Ett bodelningsavtal är en skriftlig handling som båda makar måste skriva under (9 kap. 5 § ÄktB). Eftersom en bodelningshandling är ett avtal efter att det undertecknats av parterna är det bindande för om inte båda parter är eniga om att bodelningsavtalet ska ogiltigförklaras.

Huvudreglen är att all egendom som en make äger i ett äktenskap är giftorättsgods

Huvudregeln är att all egendom som vardera maken har i ett äktenskap är giftorättsgods som i sin tur ska ingå i en bodelning vid upplösning av äktenskapet (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom som inte utgör giftorättsgods som någon av makarna äger är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Vad innebär detta för dig?

Ett bodelningsavtal som undertecknats av båda makar är giltigt så länge båda makar inte är överens om att ogiltigförklara bodelningsavtalet. Om ett bodelningsavtal upprättas inför en planerad skilsmässa som aldrig genomförs kommer bodelningsavtalet fortfarande att vara giltigt i det fortsatta äktenskapet. Om bodelningsavtalet inte ogiltigförklaras kommer det att vara giltigt i en situation där äktenskapet upplöses till följd av att ena maken avlider.

Vid ingång av äktenskap är huvudregeln att all egendom som vardera maken äger i äktenskapet räknas som giftorättsgods. Tidigare relationer och äktenskap saknar betydelse i frågan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2898)
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?

Alla besvarade frågor (96429)