Bodelningsavtal

2021-02-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag tänker lämna man och villa. Vad ska jag/vi juridiskt tänka på?T.ex. Villan är värd ca 2,4 mkr och lånet är idag på ca 1,4 mkr. Är det hälften av skillnaden (ca 500000) mellan som mannen behöver "köpa ut" för att bo kvar? Kan man skriva "Bodelningsavtal" hur vi själva vill dela upp 'saker'. T.ex. att han slipper betala mellanskillnaden nu, utan vid försäljning eller inom t.ex. 5 år. Eller t.ex. övertagande av leasingavtal på bil, som räknas bort från mellanskillnaden?Några andra tips?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hyr mycket du din make ska ersätta dig för att kunna bo kvar i villan. Du undrar även om du kan skriva ett bodelningsavtal för att reglera bodelningen. Dessa frågor aktualisera bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Reglering vid övertagande av hus
När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske om inte makarna enbart har enskild egendom eller om ingen av dem har begärt att få tar över den andras egendom. Vid en bodelning ska makarnas egendom, bortsett från enskild egendom, läggas samman och delas lika (9 kap 1 § ÄktB). Innan bodelningen ska emellertid varje make drar av sina skulder från sin egendom och sedan ska allt läggas samman. Vidare ska varje make få 50% av det sammanlagda värdet (se 11 kap ÄktB).

Ibland går det inte att dela allt lika eftersom ena maken vill bo kvar i huset (som i ditt fall). I det fallet ska den maken som vill bo kvar i huset och därav får egendom av värde över 50%, ersätta den andra maken. Ett annat alternativt är att kvitta huset mot annan egendom av det värdet som är med i bodelningen. Husets värde är marknadsvärdet för huset vid tiden för ansökan om skilsmässan (9 kap 2 § ÄktB).

Bodelningsavtal
Ett bodelningsavtal är nödvändigt för att försäkra sig om att en ex-make/maka inte flera år senare kräver bodelning. Det fungerar även som ett bevis på att bodelning skett och visar hur det gått till. Bodelningsavtalen skrivs i samband med att en bodelning görs antingen vid en skilsmässa, ett dödsfall eller när bodelning sker inom äktenskap.

I bodelningsavtalet ska det framgå hur parterna bestämt sig för att fördela sina tillgångar, vad som händer med bostad/fastighet som de äger gemensamt, hur lån ska behandlas, eventuella övertagande av lån osv. Om någon ska ta över en skuld från den andre parten krävs oftast tillstånd från banken eller annan långivare. Vanligtvis behöver även någon av parterna ersätta den andre parten för att åstadkomma rättvisa, s.k. bodelningslikvid.

Ett bodelningsavtal är ett privat avtal och en överenskommelse mellan parterna och är följaktligen juridiskt bindande om inte grund för ogiltighet finns (Jfr reglerna i avtalslagen). Parterna blir bundna av avtalet när den är skriftligt och undertecknat av båda. Det är således inte möjligt att ensidigt ändra bodelningsavtalet. Det finns även möjlighet att registrera avtalet hos Skatteverket om parterna önskar det.

Kan parterna inte kan komma överens om bodelningen kan en bodelningsförrättare utses av domstol som har till uppgift att få parterna att nå en lösning.

Ditt fall
Som jag förstått det, är en äktenskapsskillnad på gång mellan dig och din make. Vanligtvis ska bodelning ske vid en skilsmässa. Era egna skulder ska subtraheras från era tillgångar, sedan ska resterande från var och en läggas samman för att delas lika. När det gäller villan ska ni få reda på vad marknadsvärdet är vid tidpunkten för ansökan om skilsmässan, dra av skulden som finns på den och sedan dela resterande på två. Det är meningen att var och en av er ska få hälften av summan, det går dock inte eftersom din make ska bo kvar. Han ska således ersätta dig din del som är 50 %. Ni kan även komma överens att kvitta ersättningen mot en annan egendom av samma värde. Det finns dock en möjlighet att skippa allt detta och skriva ett bodelningsavtal och i den bestämma hur ni vill dela på allt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97335)