Bodelning vid upplöst samboförhållande

FRÅGA
Vid ett upplöst samboförhållande. Vem tar vad som finns i boet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att sambolagen ska bli tillämplig måste enligt sambolagens 1 § tre förutsättningar vara uppfyllda:

1. Det ska vara två personer som stadigvarande bor tillsammans. Med detta menas inte en alltför kortvarig förbindelse. Är samborna folkbokförda på samma adress anses det innebära att ett samboförhållande föreligger. Annars ska det göras en helhetsbedömning för att konstatera om förhållandet är att anse som ”stadigvarande”.
2. De ska bo tillsammans i ett parförhållande.
3. De ska ha ett gemensamt hushåll.


Är dessa tre förutsättningarna uppfyllda innebär det att ett samboförhållande föreligger och sambolagen är därmed tillämplig.

Sambolagen (se här) är den lag som reglerar vilken egendom som hör till samboegendom vid en separation. Det är samboegendomen som vid en separation ska fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av parterna begär det. Till samboegendomen räknas endast er gemensamma bostad och bohag, om den har förvärvats för gemensamt bruk. Definitionen av vad som avses med bohag finner du i sambolagen 6 § (se här). Pengar ingår inte i samboegendomen och dina privata konton ska alltså inte vara en del av bodelningen.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2851)
2021-02-26 dold samäganderätt i samboförhållande
2021-02-25 Arv och samboegendom
2021-02-25 Har sambo rätt till pengarna på mitt konto vid bodelning?
2021-02-24 Vem har rätt till bilen om båda samborna bidragit till köpet?

Alla besvarade frågor (89541)