Bodelning vid upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Hej!Min sambo och jag ska separera. Vi äger en bostadsrätt tillsammans som jag vill bo kvar i.Han menar i sin tur att han tänker vägra sälja sin andel till mig (han har inte råd att bo kvar) och flytta med vår gemensamma son till en annan stad. Det sistnämnda kommer jag inte att gå med på.Kan han tvinga mig att sälja min andel trots att jag vill bo kvar? Min son är tio år gammal. När får han själv bestämma var han vill bo?HälsningarSuvi
SVAR

Hej Suvi och tack för din fråga

Gemensam bostad och bohag utgör enligt 3 § sambolagen (2003:376)(samboL) samboegendom om de förvärvats för gemensam användning, detta oavsett vem som betalat för bostaden. Enligt 8 § samboL ska bodelning förrättas vid samboförhållandets upphörande. SamboL är i vissa delar dispositiv och öppnar möjlighet för avtalande om hur bodelningen ska förrättas, detta får dock inte göras vid upphörande av relationen, se 8-9 §§ samboL.

Vidare framgår av 15 § samboL att det vid bedömningen av hur bodelningen ska ske tas hänsyn till bägges ekonomiska förhållande. Av 16 § framgår hur lottfördelningen går till, dessutom framgår att den som är i störst behov av bostaden har rätt att få denna avräknad från sin lott.

Det här är hur rättsläget ser ut, vid oenighet om hur fördelningen ska ske får ni vända er till tingsrätten för att få en bodelningsförrättare utsedd.

Vad gäller er sons boende så regleras frågor som gäller vårdnadstvister i föräldrabalken (FB). Domstolen lägger störst vikt vid barnets bästa vid frågor som gäller boende och umgänge, 6:2a FB. Dessutom läggs stor vikt vid barnets behov av god kontakt med bägge föräldrarna. Vid bedömningen är barnets ålder och mognad också avgörande. Din son är 10 år, han är tillräckligt mogen för att uttrycka sin vilja och tala om vart han helst vill bo, om han inte gör det är det troligast att det döms till gemensam vårdnad.

Hoppas svaret har varit till hjälp!

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2930)
2021-06-22 Samboförhållande
2021-06-21 Vad gäller vid separation för sambos när jag enbart står på 10% av bostadsrätten?
2021-06-21 Rätt till gemensam bostad efter att ena sambon flyttat ut
2021-06-20 Krävs det bevis för att visa att vi skaffade bostaden gemensamt i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (93333)