Bodelning vid skilsmässa - ena maken äger allt

2016-06-07 i Bodelning
FRÅGA
min fru har bestämt sig för skilsmässa. Vi har barn tillsammans. Problemet är att hon äger allt, hus, bilar, ja precis allt. Själv äger jag bra kläderna som jag bär på kroppen.Hur skall jag kunna överleva ekonomiskt när jag inte har något alls
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter i mitt svar att ni varit gifta varför Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) är tillämplig. Enligt 9 kap 1§ ÄktB ska eran egendom fördelas mellan er genom bodelning. Enligt 10 kap 1§ ÄktB ska makarnas gifträttsgods ingå i bodelningen, i 7 kap 1§ ÄktB stadgas att en makes egendom är gifträttsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom är exempelvis sådant en make fått ärva genom testamente med föreskrift om att egendomen ska vara enskild eller sådan egendom som enligt ett eventuellt äktenskapsförord ska vara enskild. Enligt 10 kap 2§ ÄktB får varje make även i skälig omfattning undanta från bodelningen sådan egendom som endast använt för personligt bruk ex. kläder och personliga presenter. Förutsatt att ni inte har något äktenskapsförord ska 11 kap 3§ ÄktB tillämpas där det framgår att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna. Detta innebär alltså att du har rätt till häften av gifträttsgodset vid skilsmässa (om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord som fördelar tillgångarna annorlunda) trots att det är din fru som ägt det mesta under ert äktenskap. Det finns dock en jämkningsklausul i 12 kap §1 ÄktB som stadgar att utfall en hälfendelning är oskälig kan bodelningen istället göra så att den ena maken får behålla mer av giftorättsgodset. En hälfendelning kan vara oskälig särskilt med hänsyn till om äktenskapet varit kort eller om det är stor skillnad i makarnas ekonomiska förhållanden.

Om du vill ha mer råd och hjälp är du varmt välkommen att återkomma eller boka en tid med en jurist på Lawline Juristbyrå vilka du hittar här!

Hoppas detta besvarade din fråga!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88159)