Bodelning vid skilsmässa

2019-05-05 i Bodelning
FRÅGA
Vad har jag för möjlighet att få bo kvar/rättigheter på mitt hus vi köpte med min man 2008? Min man kastar ut både mig och våra barn nu för att bo här kvar med sin älskarina. Vi har fått 4 barn tillsammans och bor ihop 20 år. Inga andra barn exman/fru hade vi inte haf. Inkomst ca 35000 kr hos min man och 40 000 kr min.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om ni är gifta, vilket jag tolkar det som utifrån din fråga, har han inte rätt att slänga ut dig. Enligt äktenskapsbalken 7 kap. 5 § så räknas det som ert gemensamma hem, du räknas som samägare och han behöver ditt samtycke att vidta olika åtgärder oavsett om du står som lagfaren ägare eller inte. Enligt ÄktB 11 kap. 8 § så ska den make som bäst behöver den gemensamma bostaden få den tilldelad vid en skilsmässa. Utgångspunkten här är alltså att ni skiljer er och ska dela era egendomar mellan er.

Skilsmässan

Det som händer då är att endera parten ansöker om äktenskapsskillnad, eller skilsmässa, hos tingsrätten. Även om ni är eniga om att ni vill skiljas så behöver ni ha en betänketid på 6 mån om det finns hemmavarande barn under 16 år. När betänketiden är slut dömer tingsrätten till äktenskapsskillnad enligt 5 kap 1 och 3 §§.

Bodelning

Vid en skilsmässa ska en bodelning göras. Utgångspunkten för bedömningen av vad som ska tas med i en bodelning görs från den dag då ansökan om skilsmässan inkom till tingsrätten enligt ÄktB 9 kap. 2 §.

I bodelningen ingår det som är giftorättsgods, vilket är allt som inte är enskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 2 §, eller det som innefattas av ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 3 §.

Varje make har rätt att undanta personliga kläder, smycken, parfymer och liknande enligt ÄktB 10 kap 2 §. Varje make har sedan också rätt att räkna bort skulder enligt ÄktB 11 kap. 2 §. Det som blir över delas sedan lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 §. Det finns även möjlighet att komma överens om hur man vill dela upp egendom, det viktiga är att man upprättar en handling som båda ska skriva under enligt ÄktB 9 kap. 5 §.

Bodelningsförrättare

Om ni inte kan komma överens, t ex om vem som ska bo kvar i huset, så kan du ansöka om en bodelningsförrättare enligt 17 kap. som kommer att göra en förteckning över alla tillgångar och vem som har bäst rätt att stanna kvar i huset. Det kan dock vara så att det inte finns nog tillgångar att ge till den parten som inte ska bo kvar. Om så är fallet så blir det förmodligen en försäljning av huset och så delar ni på vinsten.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2329)
2019-10-21 Ingår tjänstepension i en bodelning?
2019-10-21 Skilsmässa: vem har rätt till vad och hur hanteras ett kommande arv
2019-10-19 Hur ska ska skuldavräkning göras om säkerhet för skulden ställts i egendom som till hälften är enskild?
2019-10-18 Har huset förvärvats för sambornas gemensamma användning?

Alla besvarade frågor (73843)