Bodelning vid separation

FRÅGA
Hej, jag är änka och har en bostadsrätt, för ett tag sedan träffade jag en ny man som har flyttat in hos mig. Vad händer med min egendom vid ev separation ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att i min fråga anta att du och den nya mannen har ett samboförhållande då det i din fråga inte framgår att ni ingått i ett äktenskap. Jag tolkar din fråga som att du äger lägenheten och att han därefter flyttat in.

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, detta framgår av 1 § Sambolagen (framöver kallat SamboL).

Enligt 3 § SamboL är samboegendom sambornas gemensamma bostad och bohag förutsatt att de förvärvats för gemensam användning. Med bohag menar man möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6§ SamboL).

Undantag till denna princip är om egendomen skulle omfattas av ett samboavtal (9§ SamboL) eller om egendomen är enskild egendom (4 § SamboL). Enskild egendom är egendom där det genom testamente eller gåva föreskrivits att de ska innehas som enskild egendom och skyddas således vid en eventuell separation. Vidare ingår inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. (7 § SamboL).

Vid en eventuell separation ska en bodelning göras (8§ SamboL). Samboegendomen ska då delas samborna emellan med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Skulle ni däremot ingå i ett äktenskap senare kan all er egendom som inte är enskild egendom bli föremål för bodelning. Reglerna om hur bodelningar med anledning av äktenskapsskillnad ska ske finns i Äktenskapsbalken (framöver kallat ÄktB). I bodelningen ska båda makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. Detta inbegriper allt man äger som inte är att se som enskild egendom då sådan egendom räknas bort. Varje make har sedan också rätt att räkna bort skulder enligt ÄktB 11 kap. 2 §. Det som blir över delas sedan lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB.

Sammanfattningsvis kan man säga att lägenheten inte riskerar att bli föremål för en bodelning förutsatt att ni förblir sambos och din nya man inte gör alltför stora tillskott/investeringar i bostaden. Möbler, mm. som införskaffas för ert gemensamma bruk kan däremot falla inkluderas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3014)
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?
2021-10-09 När anses ett par stadigvarande bo tillsammans i sambolagens mening?

Alla besvarade frågor (96356)