FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/09/2021

Bodelning vid separat ekonomi?

Är gift sedan 2 år men vi har aldrig bott ihop. Vi äger heller ingenting gemensamt. Vi har inga gemensamma barn. Vi bor i varsin lägenhet. Bohaget som finns fanns innan giftemålet. Vi har separat ekonomi men då maken har skulder samt lägre inkomst har jag stått för mat mm när vi umgåtts. Min fråga är om bodelning ändå ska ske vid en separation.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om en bodelning måste ske vid separation om ni har delad ekonomi i äktenskapet.

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB)

Ett äktenskapsförord är ett avtal som skiljer enskild egendom från giftorättsgods

Huvudregeln är att all egendom som vardera maken har i ett äktenskap är giftorättsgods som i sin tur ska ingå i en bodelning vid upplösning av äktenskapet (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom som inte utgör giftorättsgods som någon av makarna äger är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna i ett äktenskap genom vilket det är möjligt att bestämma att egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom omfattas inte av en framtida bodelning. För att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt giltigt krävs att båda parter har undertecknat avtalet och att det har registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Vad innebär detta för dig

Av din fråga framgår att du och din make har separat ekonomi. Det framgår emellertid inte om ni har beslutat att all egendom ska vara enskild egendom. I ett äktenskapsförord kan ett gift par bestämma vilken egendom som ska vara enskild. Om ett sådant avtal inte har upprättats är utgångspunkten att all egendom som vardera maken i ett äktenskap äger är giftorättsgods. All egendom som är giftorättsgods ska ingå vid en eventuell bodelning. Om all egendom i äktenskapet är enskild egendom behöver ingen bodelning göras om äktenskapet upplöses.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”