Bodelning vid samboseparation

FRÅGA
Hej!Har man rätt att få ut några pengar när man ska separera som sambos? Min sambo står på huset då han bodde där före mig. Har bott här sedan 1999.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tillämplig lag som jag kommer använda mig fortsättningsvis i mitt svar är Sambolagen, som du hittar här.

När sambor separerar så kan en bodelning ske endast om någon av samborna begär det, vilket följer av lagens 8 §.

Vid en eventuell bodelning är det samboegendomen som ska delas lika mellan samborna, enligt 3 § Sambolagen. Gemensam bostad och bohag är det som räknas vara samboegendom. Egendomen måste även vara förvärvad för gemensamt bruk och användning för att det ska utgöra samboegendom. Man ska alltså ha haft samboförhållandet för ögonen vid köpet för att egendomen ska räknas som samboegendom. Syftet med det är att parter i ett äktenskapsliknande förhållande borde ges samma värdemässiga anspråk på det gemensamt uppbyggda hemmet.

Notera: vad gäller bostaden i ert fall, och för att den ska räknas som gemensam bostad och ingå i en bodelning, krävs det alltså enligt 3 § att bostaden var köpt för gemensamt bruk. För att bedöma om bostaden var köpt för just gemensamt bruk behöver jag mer information men eftersom din sambo bodde där före dig ger det sken av att bostaden inte införskaffades med syfte att ni senare skulle bo där tillsammans. Om fallet däremot är så, innebär det att bostaden utgör samboegendom och ska delas lika vid en bodelning.

Enligt 22 § Sambolagen kan du dock få överta bostaden även om den inte utgör samboegendom om det föreligger synnerliga skäl för att du ska få överta den. Har ni dock barn tillsammans utgör det ofta en grund för att icke-ägaren till bostaden ska få ta över den. Du som övertagare ska då bäst behöva bostaden och det ska dessutom vara skäligt med ett övertagande. Om ni inte har eller har haft barn tillsammans krävs det som sagt synnerliga skäl för övertagande. Det är alltså i få undantagsfall som det kan bli aktuellt med ett övertagande enligt 22 § om man inte har barn tillsammans.

Vid en bodelning så är det viktiga inte själva egendomen som man ska dela mellan sig utan det är värdet på egendomen som är det väsentliga. Värdet på samboegendomen ska alltså delas lika, hur fördelningen av själva egendomen är mindre viktigt och om en av er vill ha all egendom får den parten ersätta den andra med värdet på halva samboegendomen.

Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma hit eller till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende!

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2753)
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?
2020-10-17 Hur kan Jag köpa ut min sambo?
2020-10-17 Varför ska mina tillgångar registreras när min sambo dött?

Alla besvarade frågor (85173)