Bodelning vid samboförhållande - Ska fastigheten eller bara byggnaden ingå?

FRÅGA
Hej jag har en fråga angående vad som gäller vid separation från min sambo i mitt fall.År 2000 köpte jag en fritidsfastighet som jag flyttade in i ,år 2006 flyttade min sambo in till mig, år 2010 rev vi stugan och byggde ett större hus på samma plats.Min fråga är ,ingår fastigheten i en eventuell bodelning enligt sambolagen eller bara själva byggnaden.(det är samma fastighetsbeteckning på fastigheten som tidigare)Jag står som ägare på fastigheten samt varit mantalsskriven på addressen sedan år 2000.Banken begärde när vi lånade för att bygga det nya huset att min sambo skulle stå som medsökande på lånet ,men det är jag som har betalt lån och driftskostnaderVad gäller ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om bodelning vid ett samboförhållande hittar du i Sambolagen. Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans med gemensamt hushåll och som befinner sig i ett parförhållande, enligt Sambolagen 1 §.
Det är endast s.k. samboegendom som ingår i bodelning mellan sambor vid en separation. Samboegendom är antingen gemensam bostad eller gemensamt bohag, enligt Sambolagen 3 §, och i ditt fall handlar det alltså om gemensam bostad. För att en bostad ska räknas som samboegendom och ingå i bodelningen krävs att två saker är uppfyllda:
1. Att bostaden har förvärvats för gemensam användning, enligt Sambolagen 3 §
2. Att bostaden utgör sambornas gemensamma bostad, enligt Sambolagen 5 §.

Fastigheten
En bostad utgör alltså samboegendom om den har förvärvats (t.ex. genom köp, byte eller gåva) för gemensam användning. Som utgångspunkt kan man säga att en bostad är förvärvad för gemensam användning om den är köpt under själva samboförhållandet. Eftersom att du köpte fastigheten år 2000 (innan ert samboförhållande inleddes), så ska fastigheten inte ingå i bodelningen så länge ni inte var sammanboende vid den tiden och så länge du inte köpte fastigheten i syfte att ni senare skulle bo där tillsammans.

Byggnaden
Huset, som ni byggde 2010, har däremot tillkommit under tiden för ert samboförhållande. Den är också att anse som gemensam bostad om du och din sambo använder den som ert gemensamma och permanenta hem, enligt Sambolagen 5 § p3. Om huset används huvudsakligen för fritidsändamål, så räknas den inte som en gemensam bostad, enligt Sambolagen 7 §.
Om du är ägare till både fastigheten och huset, ska huset dock anses vara ett tillbehör till fastigheten, enligt Jordabalken 2 kap 1 §. Huset utgör i sådana fall fast egendom och det innebär att huset inte är sådan gemensam bostad som menas i Sambolagen 5 § p3. Huset är i sådana fall inte samboegendom.
Om du inte är ensam ägare till huset ska huset inte anses vara ett tillbehör till fastigheten eftersom att din sambo var med och tillförde huset på fastigheten, Jordabalken 2 kap 4 §. Huset kan därmed vara att anse som samboegendom, enligt Sambolagen 3 § och 5 § p3, eftersom att ni byggde huset efter att ert samboförhållande hade inletts. Detta gäller dock bara om huset används som ert gemensamma och permanenta hem.

Dold samäganderätt
Eftersom att ni båda står med på lånet, öppnar det upp för en möjlighet att din sambo kan ha förvärvat någon äganderätt i fastigheten/huset och att ni därmed samäger egendom. För sambor, som normalt lever med en gemensam ekonomi, finns en möjlighet att ha en s.k. dold samäganderätt. I rättspraxis har det godtagits att sambor kan samäga egendom som endast en av dem står som ägare till. Dold samäganderätt kan både gälla fastighet som är sambors gemensamma bostad och fritidsfastigheter. För att dold samäganderätt ska godtas uppställs i rättspraxis tre kriterier som måste vara uppfyllda:
1. att en av samborna har köpt egendom i sitt namn, men för gemensamt bruk,
2. att den andre sambon har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet,
3. att båda parterna avsett att äganderätten ska vara gemensam.

Eftersom att du köpte fastigheten innan ni inledde ert samboförhållande har fastigheten inte köpts för gemensamt bruk. Dessutom har det ekonomiska bidraget till fastigheten inte tillkommit vid köpet utan långt senare. Dold samäganderätt kan därför inte komma ifråga när det gäller hela fastigheten - så länge din sambo inte betalt lånet eller andra kostnader på fastigheten.
Eftersom att huset inte behöver vara att anse som fastighetstillbehör (enligt resonemang ovan), kan huset i sig vara föremål för dold samäganderätt. Detta gäller om ovanstående villkor är uppfyllda.

Sammanfattningsvis, endast fastigheten i sig är inte samboegendom eller föremål för dold samäganderätt. Huset i sig skulle däremot kunna vara att anse som samboegendom och även vara föremål för dold samäganderätt. Detta är dock en komplicerad fråga, och därför rekommenderar jag er att boka tid för rådgivning med erfarna familjerättsjurister för att reda ut er situation. Det kan ni göra här: lawline.se/boka

Med vänliga hälsningar,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2854)
2021-02-28 Gemensam bostad - samboegendom.
2021-02-27 Kan jag framtvinga en budgivning på vårt gemensamma hus vid en separation?
2021-02-27 Innebär ett samboavtal att vi inte längre räknas som sambos?
2021-02-26 dold samäganderätt i samboförhållande

Alla besvarade frågor (89681)