Bodelning vid samboförhållande

FRÅGA
Hejsan, undrar lite kring sambolagen och bodelning? Om vi har köpt möbler tillsammans för att ha i vår bostad, fast bara en har betalat just en möbel. Medan den andra har betalat tex husgeråd. Hur fungerar det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då ett samboförhållande upphör ska samboegendomen som utgångspunkt delas lika om någon av samborna begär det, se 8 och 14 §§ Sambolagen (2003:376) (SamboL) (här) och (här). Vad som utgör samboegendom regleras i 3 § SamboL (här) och är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, oberoende av vem som betalt för det. Egendom som används uteslutande för endast den ena sambons bruk räknas inte som gemensamt bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål utgör inte heller gemensamt bohag, se 7 § SamboL (här). Det finns ytterligare undantag från vad som ska räknas som gemensamt bohag/samboegendom i 4 § SamboL (här).

I ert fall tolkar jag det som att både möbeln och husgerådet införskaffats för gemensamt bruk och därför kommer räknas in under begreppet samboegendom, trots att ni båda inte varit med och betalt för de olika föremålen.

Bestämmelserna om sambodelning är dispositiva vilket innebär att man genom skriftliga avtal kan bestämma att annat ska gälla än det som lagen säger, se 9 § SamboL (här). Om ni inte vill att möbeln eller husgerådet ska delas lika, utan istället tillfalla den av er som betalt för det, kan ni alltså avtala om detta.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2732)
2020-09-29 Synnerliga skäl för övertagande av bostad - sambo
2020-09-26 Kan en sambo begära bodelning efter att tidsfristen löpt ut?
2020-09-25 Hur blir det med det jag investerar i min sambos hus om vi går isär?
2020-09-25 Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?

Alla besvarade frågor (84563)