Bodelning vid samboförhållande

FRÅGA
Hej! Min sambo har ett AB som han startade under vårt förhållande. Vi var enade om att han skulle starta det och vi valde att jag skulle arbeta deltid för att hinna med våra gemensamma barn och hemmet. Jag står som suppleant i företaget. Nu har han vart otrogen och vill lämna mig. Jag känner att jag blivit lurad under dessa år och har gått miste om både lön och pension. En annan företagare sa att jag kan ha rätt att få ut något vid en bodelning. Att det finns kryphål trots att vi inte är gifta? Vill så gärna känna att jag får ut nåt av det jag offrat.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du och din sambo även är sambor i lagens mening, vilket innebär enligt 1 § sambolagen att ni är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Då ett sådant samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av er begär det, 8 § sambolagen. Ett samboförhållande upphör exempelvis om samborna flyttar isär, 2 § sambolagen. I en bodelning ska samboegendomen ingå, den utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning, det avgörande är om avsikten med förvärvet var att det skulle användas gemensamt, 3 § sambolagen.

Med sambors gemensamma bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, dock inte sådan egendom som används uteslutande för den ena sambons bruk, 6 § sambolagen. Med den gemensamma bostaden avses bostad som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål, 5 § sambolagen. Sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål ska inte avses som samboegendom, 7 § sambolagen.

Vid en eventuell bodelning så ska först sambornas andel i samboegendom beräknas, 12 § sambolagen. Sedan ska sådana skulder som är hänförliga till samboegendomen dras av, andra skulder tas inte med i bodelningen utan dessa skulder räknas då som annan egendom, 13 § sambolagen. Sedan ska det återstående värdet av samboegendomen, efter att skulderna dragits av läggas samman och sedan delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen.

Således så kan du om du vill begära bodelning och ni ska då i princip räkna samman allt som är samboegendom och sedan dela detta lika mellan er.

Jag vill även upplysa dig om att det finns en möjlighet för sambor att avvika från lagens bestämmelser genom att skriva ett s.k. "samboavtal", se 9 § sambolagen. Enligt ett sådant avtal kan man avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, likt ett äktenskapsförord. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna. Om det är så att ni tidigare har skrivit ett sådant samboavtal så gäller det som står där.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86932)