Bodelning vid samboegendom

FRÅGA
Jag undrar vad som gäller när ett sambopar (med gemensamma barn) separerar. Den ena parten bor kvar i den gemensamma bostaden tillsammans med barnen och vägrar sälja eller köpa ut den andra, med hänvisning till att detta skulle vara negativt för barnen. Detta omöjliggör för den andra att köpa nytt boende där även barnen kan bo vid umgänge, vilket i sin tur blir negativt för barnen då de inte har möjlighet till nära och regelbundet umgänge med denne förälder. Hur ska man agera i detta fall? Med vänlig hälsningUlrika
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga separationen och att ni hamnat i den här situationen.

Angående din fråga är det så att när en samborelation upphör blir det inte automatiskt fråga om bodelning. Bodelning blir det först om en av parterna önskar det. Saknas det samboavtal, så ska den gemensamma bostaden och det gemsamma bohaget ingå i en bodelning. Är det då en bostadsrätt som inskaffades för att bo tillsammans i (som de ena inte hade innan), som har ett faktiskt värde, ska värde därpå ingå i lottläggningen och kommer parterna överens om att den ena ska ha kvar den, måste den andre, så att säga ”köpas ut” med halva värdet. Att detta kan ge en negativ effekt för barnen tas inte hänsyn till då, som du säger, det även blir negativt av att inte köpa ut den andre. Eftersom hyresrätter inte har ett ekonomiskt värde, kan man aldrig ”köpas ut” från en hyresrätt.

Detta kan du kräva genom tingsrätten eller en bodelningsförrättaren som är förordnad av tingsrätten. Vill du ha hjälp med det här kan du kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85525)