Bodelning vid kortvarigt äktenskap

2017-11-25 i Bodelning
FRÅGA
HejJag och min fru gifte oss i augusti 2017 men har nu beslutat oss för att skiljas.Vi har inget äktenskapsförord.Hon har inga tillgångar alls medan jag har några hundra tusen sparade.Vad har hon rätt att kräva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel ska det göras en bodelning mellan makarna då äktenskapet upplösts (9 kap 1 § ÄktB). I denna bodelning ska makarna dela lika på allt giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild genom exempelvis äktenskapsförord, gåva eller arv (7 kap 1 och 2 §§ ÄktB).

Ifall det inte finns någon enskild egendom ska alltså all egendom som makarna äger ingå i en bodelning och delas lika mellan dem som huvudregeln. Detta innebär att du som äger mer än din fru kommer att behöva lämna över stora delar till henne. Det finns dock en jämkningsregel i 12 kap 1 § ÄktB som gör att du inte behöver lämna över lika mycket utan får behålla en större andel än hälften. Enligt denna regel kan man ta hänsyn till bland annat äktenskapets längd. Om man har varit gifta/sammanboende under en kortare period än 5 år kan jämkning bli aktuellt. Då man bedömer hur mycket som är skäligt att betala finns det en modell man brukat utgå ifrån. Enligt denna modell ska 0 % av ens tillgångar gå till bodelning om äktenskapet varat i mindre än ett år. Har ni varit sammanboende innan äktenskapet ska dock denna period också räknas med. Ifall äktenskapet varat längre än 1 år ska istället 1/5 av vardera makes egendom gå till bodelning, om 2 år 2/5 och så vidare. För att denna regel ska bli aktuell krävs det dock att du själv påkallar jämkning av bodelningen.

Sammanfattningsvis finns det det alltså en möjlighet att frångå huvudregeln om att dela lika på allt giftorättsgods. Om man har varit gifta eller sammanbott med varandra under en kortare period än 5 år kan man påkalla jämkning av bodelningen. Enligt den modell som finns kan man exempelvis slippa bidra med något giftorättsgods alls om man varit gifta i max 1 år.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2919)
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt

Alla besvarade frågor (97662)