FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/04/2018

Bodelning vid dödsfall och särkullbarns arvsrätt

A och B är gifta och köper ett hus där enbart B står som ägare. A flyttar till ett äldreboende och B säljer huset. A avlider. Både A och B har särkullbarn. Påverkar intäkterna från husförsäljningen särkullbarnens laglott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Makars egendom
Eftersom A har avlidit har äktenskapet mellan A och B upplösts och en bodelning ska därför göras, Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap 1§. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, ÄktB 10 kap 1§.

I ÄktB 7 kap 1§ anges att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket innebär att makarnas egendom som huvudregel är giftorättsgods och därmed ska ingå i en bodelning när äktenskapet upplöses. I en bodelning delas giftorättsgodset lika mellan makarna.

I ÄktB 7 kap 2§ uppräknas egendom som anses vara enskild egendom. Det är bland annat egendom som en make fått genom gåva eller testamente med villkor att den ska utgöra enskild egendom. I bestämmelsen uppräknas inte hus där endast en av makarna står som ägare. Detta innebär att huset som B står som ägare till inte ska ses som enskild egendom utan istället som giftorättsgods. Huset ska därmed ingå i en bodelning och delas lika mellan B och A:s dödsbo. (Eftersom huset har sålts blir det i praktiken det värde som huset såldes för som ingår i bodelningen).


Arv
I Ärvdabalken (ÄB) 3 kap 1§ 1st anges att efterlevande make som huvudregel ärver den avlidne makens egendom med försteg. Det finns dock ett undantag från denna huvudregel då efterlevande make inte ärver före särkullbarn, ÄB 3 kap 1§ 1st. Eftersom A har särkullbarn har dessa barn rätt att få ut sina arvslotter omedelbart efter A:s död, dvs. före B.


Testamente
En grundläggande fråga som alltid måste beaktas när det gäller arvsfrågor är om det finns något testamente efter personen som avlidit. Eftersom det inte framgår i din fråga om så är fallet utgår jag från att något testamente inte finns. Detta innebär att A:s särkullbarn har rätt att få ut sina arvslotter omedelbart efter A:s död, dvs. inte bara laglotterna.


Avslutningsvis
Som svar på din fråga kommer alltså intäkterna från huset påverka särkullbarnens arvslott, då intäkterna från husförsäljningen ska ingå i bodelningen där A och B:s giftorättsgods fördelas mellan B och A:s dödsbo (A:s särkullbarn).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Elin ForsbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”