Bodelning vid dödsfall av sambo

FRÅGA
Kommentar till "Vem skriver bodelningsavtal vid dödsfall av sambo".Ni skriver i svaret;Så om du t.ex. är din mors enda barn, och hon inte har skrivit ett testamente, så är det du som är den enda dödsbodelägare och således du som företräder dödsboet i bodelningsavtalet. Enligt Skatteverkets SKV461 utgåva 5 sid 5 under rubriken "Om den avlidne var sambo"står det;Den efterlevande sambon ska senast vid förrättningen begära bodelning. Sambon tas då upp som dödsbodelägare i bouppteckningen.I bouppteckningen står sambon som dödsbodelägare vilket också har gjorts.Detta står i motsats till ert svar att om jag är enda barnet så är jag enda dödsbodelägare. I bouppteckningen anges sambon som dödsbodelägare.Jag läser ert svar som att bodelningsavtalet görs mellan sambon och arvinge/arvingar. Är det bodelning mellan sambon och dödsboet eller mellan sambon och mor, trots att hon inte är i livet?
SVAR

Hej!

Det stämmer som du säger. Sambon är dödsbodelägare enligt 18 kap 1 § andra stycket ärvdabalken, men bara fram tills dess att bodelningen är avslutad. Sambon har därefter inte intresse i boet och ska avskrivas som dödsbodelägare.

Gällande bodelningen vid dödsfall av sambo så är det så som jag skrev att i 20 § sambolagen nämns ett antal lagrum ur äktenskapsbalken(ÄktB) som även ska gälla mellan sambos. Där nämns bl.a. 9 kap 5 § ÄktB. I 9 kap 5 § andra meningen ÄktB står det att om ena maken är död, förrättas bodelningen av den andra maken samt den dödes arvingar och universella testamentstagare. Själva bodelningen av samboegendom som tillhör respektive sambo är ju mellan samborna. Alltså säger man att bodelningen är mellan sambon och mor, men den görs gemensamt av efterlevande sambo och arvingar och eventuella testamentstagare.

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3040)
2021-11-29 Vad blir konsekvenserna av att min kille folkbokför sig hos mig?
2021-11-29 Har min sambo rätt till bostaden även fast jag har betalat för den?
2021-11-25 Vad händer med sambos egendom om hen avlider?
2021-11-24 Formkraven för upprättandet av ett samboavtal

Alla besvarade frågor (97401)