Bodelning vid äktenskapsskillnad

2017-11-01 i Bodelning
FRÅGA
Hanna och Malte är gifta, men inte så länge till. Hanna har sökt om äktenskapsskillnad den 15 mars. Ansökan delges Malte den 29 mars. Tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad i november. Malte har 490 000 kr i tillgångar (varav 150 000 kr är ett arv som Malte fått i januari) och dessutom 40 000 kr i skulder. Hanna har 700 000 kr i tillgångar (varav hon vunnit 100 000 kr på Bingolotto i maj). Hon har inga skulder. Av makarnas egendom är endast Hannas aktier - värda 150 000 kr - enskild egendom. Hur ska jag göra bodelningen?Vänligen/
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid bodelning mellan två makar är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.

Av ÄktB 9 kap. 2 § framgår det att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, d.v.s. 15 mars. Det innebär att det som förvärvats/tillkommit efter 15 mars, ska inte ingå i bodelningen.

Giftorättsgods ska ingå i bodelningen
I bodelningen ska giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom ska utgöra giftorättsgods. Detta framgår av ÄktB 10 kap. 1 § och 7 kap. 1 §.

Malte
Maltes arv ska utgöra giftorättsgods förutsatt att arvet inte tillkom med villkor om enskild egendom. Det innebär att Maltes samtliga tillgångar (490 000 kr) är giftorättsgods.

Maltes skulder på 40 000 kr ska avräknas från hans giftorättsgods, ÄktB 11 kap. 2 §. Det som återstår efter att skulden avräknats och som ska ingå i bodelningen är 450 000 kr.

Hanna
Hannas aktier är enskild egendom enligt dina uppgifter. Vinsten på Bingolotto ska inte ingå i bodelningen då den tillkom efter 15 mars. Av Hannas tillgångar är totalt 250 000 kr hennes enskilda egendom (aktier + vinst). Resterande på 450 000 kr är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen.

Bodelning
Malte och Hannas giftorättsgods ska nu läggas samman och delas lika mellan makarna enligt ÄktB 11 kap. 3 §.

450 000 + 450 000 = 900 000
900 000/2 = 450 000 kr

Det innebär att ur bodelningen får Malte 450 000 kr och Hanna får 450 000 kr.

Makarnas totala egendom efter bodelningen
Malte (inkl. skulderna): 490 000 kr
Hanna (inkl. aktier och vinst): 700 000 kr

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2868)
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?
2021-09-14 Beräkning av vad man ska betala sin make om man vill bo kvar i bostaden
2021-09-14 Kan ena maken få en viss summa pengar istället för att dela upp egendom vid bodelning?

Alla besvarade frågor (95665)