Bodelning vid äktenskapsskillnad

2017-03-19 i Bodelning
FRÅGA
Hej jag och min man har bara varit gifta i några månader men jag vill skiljas det vill han också gissar jag. Jag står inte ut med livet med honom och känner mig lurad och illabehandlad. Han har köpt en lägenhet som vi bor i just nu jag har för övrigt inte tillfört något elonomiskt. Han säger att jag inte ska anspråka om pengar då han har betalat mina skulder tidigare. Vad gäller vid bodelning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett äktenskap upplöses så ska det enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken ske en bodelning. I den bodelningen så ska allt giftorättsgods ingå, detta framgår av 10 kap 1 § ÄktB, och allt som inte är enskild egendom ska räknas som giftorättsgods. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB. Kort sagt kan man säga att omständigheter som gör egendomen enskild är äktenskapsförord, villkor i gåva eller testamente om att den ska vara enskild eller egendom som erhållits genom förmånstagande. Om er bostad ej utgör enskild egendom enligt 7 kap 2 § ÄktB så är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Det ska även all övrig egendom såsom möbler, bankmedel etc som inte har gjorts till enskild egendom.

Vardera makes egendom ställs sedan upp och vardera makes skulder dras av från dennes eget giftorättsgods. Då lägenheten är din makes så dras lånen för den också av från hans del av giftorättsgodset. Det som blir kvar av vardera makes giftorättsgods efter att skulderna är täcka läggs sedan ihop och delas lika mellan makarna. Detta framgår av 9 kap 2 och 3 §§ ÄktB.

Kort sagt har du rätt till hälften av ert gemensamma giftorättsgods, där även bostaden (förutsatt att den ej är enskild egendom). Att du inte har tillfört något ekonomiskt till bostaden spelar ingen roll för bodelningen.

Under vissa omständigheter kan dock en bodelning jämkas så att den ena maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. En sådan omständighet är om äktenskapet är kortvarigt, detta framgår av 12 kap 1 § ÄktB. Ett äktenskap som har varat under fem år brukar i regel räknas som kortvarigt. Då det i din fråga framgår att ert äktenskap har varat ett par månader så finns det en stor chans att den av er som har mest giftorättsgods får behålla mer.

Sammanfattningsvis så ska en bodelning ske när ett äktenskap upplöses och i den ska allt giftorättsgods ingå men en jämkning av bodelningen kan komma i fråga pga kortvarigt äktenskap.

Hoppas du fått svar på din fråga, återkom gärna om du har några vidare funderingar.

Louise Kjellberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95763)