Bodelning vid äktenskapsskillnad

2016-02-28 i Bodelning
FRÅGA
Hejsan.Har en fråga gällande skulder/lån vid en skilsmässa. Vi har varit ett par i 14 år, och gifta dryga 4 år. har två barn tillsammans. Men nu är det ansökt om skilsmässa, hur blir det med lån som vi då har.Lån som vi står gemensamt på förstår jag att vi även fortsättningsvis kommer att dela på, men hur är det med lån och skulder som vi står enskilt på?? Skall även dom delas på??Det finns inga tillgångar, huset som vi ägde gemensamt såldes då maken ej va kreditvärdig att ta över lånen. Eva Norman0702741540egert.norman@gmail.com
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nu när ni står inför skilsmässa så leder det onekligen till frågan om hur bodelningen ska genomföras. Äktenskapsbalken uppställer de regler som blir gällande för hur ni ska fördela er egendom sinsemellan.

Jag får i det följande utgå ifrån att ni inte har något äktenskapsförord.

Om det är så att ni endast har enskild egendom, antingen genom förordnande i arv eller om ni skrivit äktenskapsförord om detta, så behövs ingen bodelning. Ni har då per definition ingen gemensam egendom att dela.

Om det däremot är så, som jag misstänker att fallet är i er situtation, att ni inte har något äktenskapsförord och att ni har en del giftorättsgods (gemensam egendom) som ska delas, då kommer ni behöva göra en bodelning.

Huvuddragen för en sådan bodelning är att ni gör av avräkning för vilka tillgångar och skulder ni har enskilt, för att sedan se till hur mycket ni bidrar till ert totala giftorättsgods.

Först och främst ställer upp vilka tillgångar ni har respektive var för sig. Står du som ägare till en bil exempelvis, då för du upp den såsom tillgång för dig. Har ni tillgångar som är gemensamma "delar" ni på värdet av dessa tillgångar. Exempelvis brukar bohag var en sådan typisk tillgång som ska delas i uppställningen. Om ni uppskattar ert bohag till att vara värt 100 000 kr, då förfogar ni alltså över 50 000 kr vardera som ni sätter upp såsom tillgång på era respektive tillgångsposter.

Efter det att ni lagt ihop era tillgångar var för sig, så ska ni dra av för era skulder och även det görs från era enskilda tillgångar (och görs på samma sätt som med tillgångarna). Har ni lån som ni står enskilt på, så drar ni av detta värde från era tillgångar. Har ni gemensamma lån så delar ni upp dessa.

Därefter summerar ni era följande tillgångar och skulder var för sig och kommer därmed fram till hur mycket ni respektive bidrar till giftorättsgodset som ska delas er emellan. Här kommer en knepig detalj in dock och om någon part har mer skulder än tillgångar, och därmed ett negativt resultat, så jämkas detta till noll, för man ska inte kunna belasta den andra parten med skulder (Jag kan dock inte inom ramen för den här redogörelsen gå in djupare i det resonemanget utan får helt enkelt bara konstatera att det är så).

För att lättare förklara hur en bodelning i princip fungerar så exemplifierar jag en bodelning enligt nedan.

(A och B ska genomföra en bodelning av följande)

A äger en bil värde 50 000 kr och A har studieskulder på 25 000 kr. B äger en båt värde 30 000 kr och har kreditskulder på 20 000 kr. A och B har gemensamt ett lån på 40 000 kr, det vill säga de har 20 000 kr i skuld vardera i det här lånet.

A uträkning

+ Bil 50 000 kr

- Studieskuld 25 000 kr

- Del av gemensamt lån 20 000 kr

Totalt 5 000 kr i giftorättsgods som tillskjuts bodelningspotten.

B uträkning

+ Båt 30 000 kr

- Kreditskulder 20 000 kr

- Gemensamt lån 20 000 kr

Totalt 0 kr i giftorättsgods som tillskjuts bodelningspotten. (enligt beräkning ovan har B egentligen ett underskott på 10 000 kr (30 Tkr i tillgångar minus 40 Tkr i skulder) men eftersom man inte kan bodela till sig skulder jämkar man resultatet till 0!)

Enligt ovanstående bodelning så är det endast A:s giftorättsgods om 5 000 kr som ska delas, och därmed ska A och B ha 2 500 kr vardera efter bodelningen. I det här fallet innebär det att A ska betala 2 500 kr till B i bodelningen.

Jag hoppas den här rådgivningen är hjälpsam i er bodelning. Om ni behöver ytterligare hjälp med att upprätta bodelningen så kan ni hyra en en jurist av oss som kan göra uppställningen åt er. I sådant fall är det bara att ni kontaktar mig på följande email; fredrik.norberg@lawline.se

Med vänliga hälsningar

Fredrik Norberg

Fredrik Norberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85173)