Bodelning utifrån egendom som finns på brytdagen

2015-06-30 i Bodelning
FRÅGA
Kan egendom som endast funnits innan talan om äktenskapsskillnad väcktes vara föremål för bodelning och ingå i redovisningsskyldigheten? Dvs tillgångarna fanns inte kvar då ansökan gavs in till tingsrätten men hade varit giftorättsgods en tid innan brytdagen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I en bodelning vid skilsmässa ingår allt giftorättsgods, dvs. alla tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, som makarna har när ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten (den s.k. brytdagen) (9:2 ÄktB). Egendom som makarna tidigare har haft kommer därför i regel inte att påverka bodelningen. Ett specialfall är däremot att en make som inom tre år från begäran om skilsmässa i inte obetydlig omfattning har gett bort giftorättsgods eller använt giftorättsgods för att öka värdet av enskild egendom då ska ta med värdet av denna egendom i bodelningen (11:4 ÄktB). Om så är fallet blir resultatet att den make som inte ägt egendomen även får rätt till hälften av dess värde i bodelningen.

I ditt fall ska tillgångarna eventuellt tas med i bodelningen. För att det ska göras förutsätts att egendomen har varit i er ägo någon gång under de närmaste tre åren samt att egendomen utan den andra makens samtycke har getts bort eller använts för att öka värdet av enskild egendom. Dessutom förutsätts att den här egendomen inte har ett obetydligt värde i relation till det övriga giftorättsgodset, vilket inte kan bedömas utan närmare information om ert fall.

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2555)
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen
2020-06-30 Är en gåva enskild egendom?

Alla besvarade frågor (81688)