Bodelning, till vem fördelas gemensam egendom?

2017-11-13 i Bodelning
FRÅGA
hej jag har en fråga när det gäller bodelning, hur gör man med konto vid en äktenskapsskillnad, vilken lag hänvisar man till? Samt hur skriver man om det handlar om fordon och när det används vid gemensamt bruk.
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

När det gäller äktenskapsskillnad och bodelning så finns det reglerat i äktenskapsbalken. Eftersom det finns två frågor kommer jag dela upp svaret i två delar.

Vid konto vid bodelning kan lite olika situationer bli aktuella. Jag utgår från att det inte finns något äktenskapsförord och att det är ett gemensamt konto ni uppförde för gemensamt bruk. Pengarna som finns på kontot kommer bli giftorättsgods och fördelas lika vid en bodelning. Det betyder att ni kommer få lika mycket av kontot var. Gällande om ni vill stänga ner kontot eller att en utav er ska fortsätta att använda kontot får ni sedan vända er till banken med och bestämma inbördes mellan er.

Den andra frågan gällde er gemensamma bil. I det fallet blir utgår jag också från att det inte finns något äktenskapsförord. Som huvudregel när bodelning görs gäller att den som är ägare till bilen också får den i bodelningen. Det betyder att den som köpte bilen och står registrerad på den kommer att få den vid äktenskapsskillnaden. Det finns dock möjligheter att gå i från huvudregel och inbördes bestämma vem som ska få vilken egendom. Om t.ex. ni inbördes har kommit överens om att en utav er ska få bilen är det helt okej att göra ett avtal mellan er, bodelningen kommer då att justeras så att ni fortfarande får lika mycket värde av den gemensamma egendomen var.

För att ge ett exempel:

Om du står som ägare till bilen men det är istället din före detta maka som ska ha bilen efter bodelningen så kommer du att få motsvarande värde för bilen i annan egendom om hennes giftorättsgods blir större än det ska vara efter att hon tilldelats bilen. Trots vem som får bilen i en bodelning kommer ni alltså att i slutändan få lika mycket var av giftorättsgodset. Men som tidigare sagt är huvudregel och presumtionen att den som står som ägare får egendomen vid bodelningen.

Vill du veta mer, se 7 kap. 1 - 2 §§ äktenskapsbalken samt 9 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2870)
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?

Alla besvarade frågor (95697)