Bodelning som sambos där det redan skett en bodelning som gifta

FRÅGA
Jag och min sambo var gifta tidigare, efter skilsmässan blev det bodelning och jag löste ut honom ur huset. Ett halvår senare ingick vi partnerskap. Då vi nu skall separa igen, 6 år senare. Måste jag lösa ut honom ytterligare En gång ur huset. Har stått för lagfart och ägande hela tiden.
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Förhållandet då sambos tidigare varit gift och hur det blir med bodelningen kan vara komplicerat då det mig veterligen inte har prövats i högre instans. För att kunna svara på denna fråga har jag då i samråd med en universitetslektor inom familjerätt kommit fram till följande:

Genom att ni redan har bodelat en gång och du köpt ut honom ur huset har huset blivit din egendom. När ni senare ska genomföra en bodelning som sambos får vi titta i sambolagen (SamboL)(här) för att kunna veta vilken egendom ska ingå i bodelningen.

Enligt 3 § SamboL (här) ska endast egendom som gemensam bostad och sådant gemensamt bohag som förvärvats för gemensam användning ingå i en bodelning. Enligt juridisk litteratur menas detta med att egendom som en part förvärvat innan den blev sambo normalt undantas från en bodelning. Dock finns det undantag och det kan vara om en part köpte egendomen innan samboförhållandet med ett syfte om att det skulle vara gemensamt.

I ditt fall handlar det om en bostad där du alltid har stått för lagfart och ägande. Du har även en gång löst ut din före detta make. Genom bodelningen efter äktenskapet var syftet att du skulle äga huset själv eftersom du ”köpte” ut honom. Då du köpte ut honom fanns således inget syfte att ni gemensamt skulle använda denna bostad, det syftet kom först 6 månader senare när han flyttade in. Därför anser jag att denna bostad inte ska utgöra samboegendom.

Enligt ovanstående resonemang är denna bostad inte att betrakta som samboegendom och då ska den inte heller bli föremål för en bodelning och inte delas lika enligt 14 § SamboL (här). Således behöver du inte lösa ut honom.

Fördjupning:

Det som dock kan bli föremål för en bodelning är om ni har köpt bohag under de 6 år ni har varit sambos. Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet enligt 6 § SamboL (här) Detta är då samboegendom enligt 3 § SamboL (här) och ska som huvudregel delas lika mellan er efter en skuldavräkning enligt 14 § SamboL (här).

Hoppas detta svar gav dig klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?