Bodelning som sambor

FRÅGA
Vid samboseparation:Vad gäller vid delning av fördelning av bohag,gemensamt eller personligt bruk efter 12 års sambo ?Inom vilken tid måste bohaget flyttas från den tidigare gemensamma bostaden ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ni som sambor separerar kommer er gemensamma bostad och bohag delas lika på. Detta gäller om ni köpt det för gemensam användning, dvs. "samboegendom" (3 § sambolagen). Bohag är till exempel möbler, hushållsmaskiner och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen). Är det någon av samborna som köpt bostad eller bohag innan samboförhållandet inleddes ska detta inte ingå som samboegendom. Egendomen tillfaller därmed den sambon som köpt det från början. Har man däremot införskaffat detta gemensamt anses det vara samboegendom och ska delas lika på vid en bodelning (8 § sambolagen). Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensam bostad och bohag (7 § sambolagen). Detta kan till exempel vara ena sambons golfklubbor eller liknande egendom som används för fritidsändamål.

Det är viktigt att ha i åtanke att sambolagen är dispositiv, man kan alltså avtala bort reglerna i den. Samborna kan därför själva bestämma hur de vill fördela sin egendom. Det som delas lika när ett samboförhållande upphör enligt sambolagen är alltså samboegendomen, dvs. bostad och bohag, som anskaffats för gemensamt bruk. Allt annat anses tillhöra den sambo som köpt egendomen i syfte att använda det själv. Sambolagen används alltså endast när samborna inte kan komma överens själva om hur de ska fördela sin egendom.

Sammanfattningsvis ska både bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning delas lika på mellan samborna vid en bodelning. Sådant som man införskaffat själv för eget privat bruk eller innan samboförhållandet inleddes är ens egna och ska därmed inte ingå i bodelningen. Inom vilket tid ens bohag måste förflyttas kan anses vara när själva bodelningen är färdig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2780)
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar
2020-11-20 Kan ett hus som har införskaffats innan ett samboförhållande utgöra samboegendom?

Alla besvarade frågor (86450)