Bodelning samt avhysning vid upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Hur ansöker jag om bodelning ang avhysning av fd sambo
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga så har det uppståt en tvist vid bodelningsförfarandet samt att du vill avhysa din före detta sambo.

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av parterna begär det inom ett år från det att samboförhållandet upphörde enligt 8 § sambolagen. En bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, denna tidpunkt utgör således "den kritiska tidpunkten". Vad det gäller värdering av egendom ska den ske med så nära anknytning till bodelningen som möjligt.

Om nu situationen är tvistig och parterna inte gemensamt kan göra en bodelning kan en ansökan om bodelningsförrättare göras. Då aktualiseras 26 § sambolagen som menar att vid en tvist mellan parterna så är äktenskapsbalkens regler tillämpliga. I detta fall ska rätten förordna om bodelningsförrättare på ansökan efter make, i detta fall sambo 17 kap. 1 § 1 st äktenskapsbalken. En bodelningsförrättare gör en bouppteckning och fördelar sedan egendomen mellan parterna.

Har den före detta sambon fortfarande inte valt att flytta ut efter att bodelning har gjorts kan ansökan om exekutionstitel göras hos kronofogdemyndigheten. I ett sådant läge kommer du att åberopa lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Här blir den vanliga handräckningen tillämplig i enlighet med 3 § då det gäller att få tidigare nyttjanderättshavare att flytta. Kikar vi sedan i 1 § kan kronofogdemyndigheten utfärda exekutionstitel, denna exekutionstitel kan sedan enligt 3 kap. 1 § utsökningsbalken användas så som grund för verkställighet. Ansökan om vanlig handräckning kan göras via blankett som finns på kronofogdemyndighetens hemsida. En verkställighet av avhysning följer regleringarna som återfinns i 16 kap. utsökningsbalken och sköts av kronofogdemyndigheten i det fall de väljer att bifalla ansökan om vanlig handräckning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Alvaro Castro
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2997)
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?
2021-09-15 Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?
2021-09-12 Vad händer med hyresrätten om vi går isär?

Alla besvarade frågor (95697)