Bodelning samt avhysning vid upphörande av samboförhållande

Hur ansöker jag om bodelning ang avhysning av fd sambo

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga så har det uppståt en tvist vid bodelningsförfarandet samt att du vill avhysa din före detta sambo.

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av parterna begär det inom ett år från det att samboförhållandet upphörde enligt 8 § sambolagen. En bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, denna tidpunkt utgör således "den kritiska tidpunkten". Vad det gäller värdering av egendom ska den ske med så nära anknytning till bodelningen som möjligt.

Om nu situationen är tvistig och parterna inte gemensamt kan göra en bodelning kan en ansökan om bodelningsförrättare göras. Då aktualiseras 26 § sambolagen som menar att vid en tvist mellan parterna så är äktenskapsbalkens regler tillämpliga. I detta fall ska rätten förordna om bodelningsförrättare på ansökan efter make, i detta fall sambo 17 kap. 1 § 1 st äktenskapsbalken. En bodelningsförrättare gör en bouppteckning och fördelar sedan egendomen mellan parterna.

Har den före detta sambon fortfarande inte valt att flytta ut efter att bodelning har gjorts kan ansökan om exekutionstitel göras hos kronofogdemyndigheten. I ett sådant läge kommer du att åberopa lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Här blir den vanliga handräckningen tillämplig i enlighet med 3 § då det gäller att få tidigare nyttjanderättshavare att flytta. Kikar vi sedan i 1 § kan kronofogdemyndigheten utfärda exekutionstitel, denna exekutionstitel kan sedan enligt 3 kap. 1 § utsökningsbalken användas så som grund för verkställighet. Ansökan om vanlig handräckning kan göras via blankett som finns på kronofogdemyndighetens hemsida. En verkställighet av avhysning följer regleringarna som återfinns i 16 kap. utsökningsbalken och sköts av kronofogdemyndigheten i det fall de väljer att bifalla ansökan om vanlig handräckning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Alvaro CastroRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”