Bodelning samt arvsrätt i samboförhållande

FRÅGA
Hej jag köpte ett sommarhus 2016 och var då sambo men min sambo är inte delägare Hur räknas det när jag är död om min sambo fortfarande lever. Jag har två barn som jag vill ska ärva huset.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande samboförhållanden och arvsrätt regleras i sambolagen respektive ärvdabalken (ÄB).

När en sambo avlider så har den efterlevande sambon rätt att påkalla bodelning avseende samboegendomen (8, 18 § sambolagen). Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden samt bohag (möbler, hushållsmaskiner och andra lösa saker som används av er båda) (6 § sambolagen). För att den gemensamma bostaden ska ingå i samboegendomen ska den ha förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen) samt användas som permanentbostad av er båda (5 § sambolagen). Gemensamma bostäder som huvudsakligen används för fritidsändamål är uttryckligen undantagna från samboegendomen (7 § sambolagen). Om din sambo skulle begära bodelning efter att du har avlidit så skulle ditt sommarhus alltså inte ingå i bodelningen då den används för fritidsändamål och inte som permanentbostad.

Beträffande arvsrätten behöver du inte heller oroa dig. Sambor ärver inte varandra, så dina bröstarvingar (barn) kommer ärva din egendom i första hand då de är i den första arvsklassen (2 kap 1 § ÄB). Skulle du gå bort kommer alltså sommarhuset tillfalla dina barn genom arv.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2851)
2021-02-26 dold samäganderätt i samboförhållande
2021-02-25 Arv och samboegendom
2021-02-25 Har sambo rätt till pengarna på mitt konto vid bodelning?
2021-02-24 Vem har rätt till bilen om båda samborna bidragit till köpet?

Alla besvarade frågor (89565)