Bodelning samt arvskifte vid makes bortgång

2015-10-19 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Jag har väldigt stort problem med bodelning och arvsskifte och vet inte hur allt ska fördelas. Jag och min avlivade man är makar (jag blir då änka) och hade 2 gemensamma barn (bröstarvingar). Min döde man hade dock 1 barn med någon annan (särkullbarn). Min man efterlämnade giftorättsgods till ett värde av 1 miljon kronor och enskild egendom till ett värde av 900 000 kronor. Jag själv har giftorättsgods till ett värde av 200 000 kronor. Varken jag eller min make har skulder. Det hade varit underlättande om Ni kunde ge mig svar genom mina siffror, då det blir lättare för mig att förstå. Min fråga är då, hur ska bodelningen förrättas och hur ser arvsskiftet ut? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon av makarna i ett äktenskap avlider upphör äktenskapet och en bodelning ska ske. Huvudregeln i en bodelning är att makarnas giftorättsgods ska läggas samman och delas på hälften mellan den efterlevande och den avlidne maken, se 10:1 samt 11:3 äktenskapsbalken.

Bodelning

Din make hade 900 000 kr i enskild egendom. Denna ska inte ingå i bodelningen. Det som ska ingå i bodelningen är hans giftorättsgods på 1 000 000 kr samt ditt giftorättsgods på 200 000 kr. Detta ska läggas ihop och sedan delas på hälften, alltså 1 000 000 + 200 000 = 1 200 000 kr. 1 200 000 / 2 = 600 000 kr.

600 000 kr ska alltså till dig och blir din egendom efter bodelningen. 600 000 kr från bodelningen plus din makes enskilda egendom, 600 000 + 900 000 = 1 500 000 kr, blir din makes kvarlåtenskap.

Arvskiftet

Nu ska alltså din makes kvarlåtenskap på 1 500 000 kr fördelas mellan hans arvingar. Enligt huvudregeln i 2:1 ärvdabalken är det den avlidnes barn som ska ärva. Men eftersom din make var gift är det du som ärver i era gemensamma barns ställe, se 3:1 ärvdabalken. Du ärver deras del med fri förfoganderätt, se 3:2 ärvdabalken. Era gemensamma barn ärver sedan sin far när du avlider. Din make hade även ett särkullbarn. Detta barn får ärva sin far på en gång, se 3:1 ärvdabalken. Dock har detta barn möjlighet att avstå sin rätt till arv till förmån för dig som maka och istället få ett så kallat efterarv. Särkullbarnet kommer då alltså också ärva sin pappa när du avlider, se 3:9 ärvdabalken.

Eftersom det är tre barn delar vi kvarlåtenskapen på tre, 1 500 000 / 3 = 500 000 kr. Alla barn ärver alltså 500 000 kr var. Dock ärver du de två gemensamma barnens del, alltså 1 000 000 kr, med fri förfoganderätt. Särkullbarnet får ut sin del på 500 000 kr direkt om denne inte väljer att avstå från sitt arv till förmån för dig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du fortfarande har frågor är du välkommen att återkomma.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (602)
2020-11-30 Fördelning av arv
2020-11-30 Arv, adoption och ogiltighet av adoption
2020-11-30 Hur ska fördelningen av lösöre göras vid arvskifte?
2020-11-30 Ränta på arv

Alla besvarade frågor (86839)