Bodelning sambor: möjligheten att överlåta bostadsrätt

2017-10-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo ska separera. Vi har en bostadsrätt som är värd 2 000 000 och skulden ligger på 1 180 000. Jag har betalat själva insatsen och renoveringen och står själv som låntagare, vi vill nu att hon behåller bostadsrätten då vi har en liten dotter. Hur går det till vid bodelning? Hur kan vi göra så att hon får låna för att köpa ut mig?Tack på för hand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då det i ert fall rör sig om ett samboförhållande, är det sambolagen och dess regler om bodelning som kommer att tillämpas, alla paragrafer nedan går att hitta genom länken här ovan.

Bostaden
När det gäller bostad så följer av 3 § Sambolagen, att bostad och bohag (möbler m.m.) utgör samboegendom, OM egendomen förvärvats för gemensamt bruk.
Jag får utifrån din fråga inte riktgt någon tydlig uppfattning om bostadsrätten införskaffades av er tillsammans för att utgöra ert gemensamma boende (men du har stått för kostnaderna) eller om du har införskaffat bostadsrätten innan ert förhållande, jag kommer därför att gå in lite kortare på båda situationerna.

Som sagt så utgör bostaden samboegendom endast om den förvärvats för gemensam användning enligt 3 § som jag nämnde ovan.
I annat fall (dvs. om du införskaffat bostadsrätten utan avsikten att ni ska bo i denna tillsammans) ska bostadsrätten inte ingå i bodelningen, även om det är så att ni bott i denna tillsammans under den senare tiden.

Om bostadsrätten införskaffats för gemensamt bruk
Har bostadsrätten införskaffats för gemensamt bruk kommer den att ingå i en bodelning, vid samboförhållande krävs dock att någon av er begär bodelning för att sådan ska äga rum, en sådan begäran ska framställas senaste ett år efter det att samboförhållandet upphörde, se 8 § sambolagen.
Vid en bodelning kommer därefter era andelar av samboegendomen beräknas, egendomen kommer därefter att delas lika mellan er, för dessa steg se 12 - 14 §§ Sambolagen.

Härefter framgår av sambolagens 16 § att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få denna egendom på sin lott. Det ska för att sambon ska få denna på sin lott anses skäligt att hon tar över bostadsrätten, men då ni i ert fall är överens om att din sambo ska överta bostaden ser jag inget problem i detta, det är klart din sambo kan överta bostadsrätten om ni är överens.

Av sambolagens 17 § följer därefter att en sambo som övertar bostad eller bohag och värdet av dessa inte tillgodoses av vad du själv erhåller ur bodelningen, du kompenseras alltså inte genom bodelningen, så ska din sambo betala dig det belopp som du förlorar vid bodelningen, ett exempel på detta:

Du och din sambo ska vid bodelning erhålla 10 000 kr var, men då ni kommit överens om att din sambo ska överta viss egendom erhåller du endast 8 000 kr och din sambo 12 000kr. Din sambo ska i detta fall ersätta dig med 2 000 kr.

Om bostaden inte införskaffats för gemensamt bruk
Om du införskaffat bostaden för eget bruk innan du och din sambo träffades, och avsikten alltså vid köpet inte var att detta skulle vara ert gemensamma boende kan vi se till 22 § sambolagen.
Här framgår att om bostadsrätten inte utgör samboegendom har din sambo ändå rätt att överta denna när samboförhållandet upphör om hon bäst behöver bostaden, men hänsyn till ett litet barn tolkar jag det som att ni tillsammans anser att hon är i större behov av bostaden och det bör inte vara några problem i detta fall heller. Som tidigare nämnt, är ni överens om att hon ska överta bostaden bör inga problem föreligga.
Av paragrafens tredje stycke följer dock även här att du har rätt till ersättning för överlåtande av bostaden.

Möjligheten att köpa ut dig
Angående möjligheten att köpa ut dig så är det ingen fråga jag kan svara på rakt av, givetvis finns möjligheten att flytta över lånet alternativt att din sambo tar ett eget nytt lån och på så sätt ersätter dig, men om denna möjlighet finns beror på banken och era ekonomiska förhållanden. Men om din sambo övertar lånet så övergår betalningsansvaret därefter på henne.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas at det inte bör vara några problem för din sambo att överta bostadsrätten, och lånet kan därefter också överföras på din sambo med ett godkännande av långivaren.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?