Bodelning sambor

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo byggde ett nytt hus som var färdigställt 06 som vi gemensamt flyttade in i. Dock stod huset dom första åren på min sambos mamma. Jag var aldrig med och betalade på huset. Därefter skrevs huset över på min sambo. Vet ej om det skrevs över som en gåva men antar det, jag var aldrig inblandad. Vi har tre gemensamma barn. Idag ska vi flytta isär. Har jag ingen rätt alls till huset som jag bott i 11 år.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid er separation blir sambolagens regler om bodelning aktuella. Bodelning för sambor är inte obligatorisk utan bodelning sker bara om en av er begär det enligt 8 § sambolagen. Bodelningen omfattar endast samboegendom. Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning, se 3 §.

Bostad i sambolagens mening omfattar fast egendom som en eller båda samborna äger eller innehar med hyresrätt om det finns byggnad inom egendomen som är avsedd att fungera som er gemensamma hem. Detta enligt 5 §.

Som jag tolkar dig byggde ni gemensamt huset och flyttade in, alltså kan man säga att ni förvärvade bostaden för gemensam användning, trots att huset endast tillhör er före detta sambo. Hade däremot er före detta sambo ägt huset redan innan er samlevnad inleddes hade bostaden antagligen inte utgjort samboegendom eftersom att den då inte varit förvärvad för gemensamt bruk. Men i och med att ni flyttat in tillsammans och att äganderätten först efter er samlevnad inleddes övergått från mamman till din före detta sambo kan bostaden menas vara förvärvad för gemensamt bruk.

Om huset överläts genom gåva från mamman till er före detta sambo med villkor om att den skulle utgöra enskild egendom räknas huset inte som samboegendom, se 4 §. Har inget sådant villkor uppställts vid gåvans avgivande och om du och din sambo inte avtalat om att huset inte ska omfattas vid en bodelning kan huset alltså anses räknas som samboegendom.

Huset kan alltså anses räknas som samboegendom. Däremot, har er före detta fortfarande kvar äganderätten till huset. Det innebär att du har rätt till en del av värdet av huset vid en bodelning.

Hur går en bodelning till?

Först ska era respektive andelar av samboegendomen (bostad, bohag) beräknas, enligt 12 §. Skulder som hänför sig till samboegendom ska räknas av en sambos andel i bodelningen, enligt huvudregeln i 13 §. Det som återstår av samboegendomen efter det att skulder avdragits ska räknas ihop och delas lika mellan samborna.

Enligt det beräknade värdet ska egendomen fördelas mellan samborna, se 16 §. Bostaden går till den sambo som bäst behöver bostaden ska få den, däremot, om den sambo som inte äger bostaden ska få ta över den krävs det att det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Alltså måste en behovs- och skälighetsbedömning göras. Huvudregeln är däremot att äganderätten inte övergår.

Den sambo som äger egendom men enligt utdelningen efter andelsberäkningen ska ge egendom till den andra sambon får välja att istället för egendom ge pengar enligt 17 §.

Vad innebär det för dig?

Skulle det vara så att huset kan anses förvärvat för gemensam användning kan du som huvudregel få rätt till värdet av en andel av huset genom bodelningen. Däremot, övergår inte äganderätten till dig som huvudregel. Utan din sambo kan "köpa ut dig" så länge dina anspråk efter bodelningen tillgodoses.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Jag rekommenderar dig att kontakta en jurist om du har ytterligare frågor eller vid oklarheter. Du är också välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?