Bodelning - sambor

Hej! Undrar över hur sambolagen fungerar. Bostadsrätten (huset) införskaffades för gemensamt boende för 9 år sedan. Det är bara en av oss som står på huset & lånet. Vilka rättigheter & skyldigheter har vi gentemot varandra vid en separation? Är det så; att båda parter har rätt till hälften av vad bostaden är värd i dag? Tack så mycket! 

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

Ett samboförhållande anses enligt lagens mening upphöra i och med att någon av samborna gifter sig, avlider eller när samborna flyttar isär. När ett samboförhållande upphör så har samborna endast vissa skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Vill man uppnå ett mer omfattande skydd bör man därför ingå äktenskap med varandra.

Om du och din sambo skulle separera i framtiden så kommer en bodelning att ske endast om någon av er begär detta inom ett år efter det att förhållandet upphörde. Om någon av er begär bodelning så innebär det att er gemensamma bostad och det bohag som ni har införskaffat för gemensam användning kommer att delas lika. Eftersom att så är fallet med er bostad så kommer denna att ingå i en eventuell bodelning mellan er. Bodelningen kommer att ske utifrån de egendomsförhållanden som rådde den dagen då ert förhållande upphörde. Detta innebär att det är bostadens värde vid tidpunkten för förhållandet upphörande som ligger till grund för bedömningen. 

Om ert förhållande skulle upphöra på grund av att någon av er avlider så kommer en bodelning att ske endast om den efterlevande sambon begär bodelning. Bodelningen kommer i ett sådant fall att ske mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons arvingar. Den efterlevande sambon har dock inte någon arvsrätt.

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning