FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal18/05/2016

Bodelning och upprättande av samboavtal i samboförhållande

Hej!

Jag är på väg att köpa en bostadsrätt åt min dotter där jag kommer att stå som delägare tillsammans med min dotter. Jag går in med kontatinstatsen och vi kommer att ta ett gemensamt lån på resten. Hon kommer att flytta in tillsammans med sin pojkvän, de blir alltså sambos.

Hur kan jag försäkra mig om att bostaden tillfaller min dotter om samboförhållandet skulle upphöra?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Enligt sambolagen så är genemsam bostad och gemensamt bohag egendom som köpts för att paret tillsammans ska använda det som bostad eller bohag oberoende av vem av samborna som faktsikt betalt bostaden/bohaget. Denna egendom räknas som samboegendom (se https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Med gemensam bostad räknas bland annat en bostadsrätt som ena sambon innehar om den huvudsakligen används som sambornas gemensamma hem. Detta betyder att den del som din dotter äger mest troligt kommer ingå i en bodelning.
Eftersom din dotter och hennes pojkvän är sambos krävs dock inte att någon bodelning sker, detta behöver bara ske om någon av parterna vill det (se https://lagen.nu/2003:376#P8S1). Alltså behöver de inte dela upp gemensam bostad och gemensamt bohag om inte någon av dem begär det.

Skulle det vara så att någon av parterna åberopar en bodelning så ska egendomen delas lika mellan parterna. För att inte den del av bostadsrätten som din dotter äger ska ingå i detta så kan man skriva ett samboavtal. Detta avtal kan reglera att ingen bodelning ska ske om förhållandet upphör eller att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning (se https://lagen.nu/2003:376#P9S1). Avtalet ska då vara skriftligt och båda parterna i förhållandet ska underteckna det.

Sammanfattningsvis: Är bostadsrätten köpt av ena sambon för gemensamt bruk kommer den troligtvis att ingå i en bodelning om förhållandet upphör, dock krävs ingen bodelning när sambor går isär men detta kan bli aktuellt om någon av parterna begär det. För att vara säker på att bostadsrätten inte ingår i en eventuell bodelning kan man upprätta ett samboavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare